Frykten for Coronaviruset gir børsfall verden over.

Børsfallet startet på de asiatiske børsene, og har deretter gått runden og påvirket børsene verden over. Det er frykten for hvordan coronaviruset kommer til å påvirke den globale handelen som sender indeksene ned. På Oslo børst har virusfrykten sendt hovedindeksen med ned 4,1 %, et fall børsen ikke har opplevd siden 2016. USA-indeksen er ned over 6 %, mens Dow Jones-indeksen aldri tidligere har hatt større poengfall enn de siste dagene.

Fallene skjer i takt med at smittetilfellene utenfor Kina øker. Amerikanske helsemyndigheter har gått ut og advart om at det er sannsynlig at viruset kommer til å forårsake en global pandemi. Aksjemarkedenes fall skyldes frykten for i hvor høy grad coronaviruset kommer til å påvirke den globale økonomiske veksten. Dette får investorer til å flytte over til tryggere objekter som gull og rentepapirer, noe som forsterker fallet ytterligere. Gullprisen har derimot økt betydelig de siste dagene.

Analytikere er i tvil om markedene overreagerer på virusfrykten, og hvorvidt fallene vil fortsette. Det er vanlig at store negative internasjonale hendelser påvirker børsene. Men dersom det viser seg at coronaviruset blir til en global pandemi, vil dette påvirke verdensøkonomien kraftig, siden den globale veksten bremser opp. Det er knyttet stor usikkerhet til hvor lang tid det vil ta å få kontroll på viruset. Per i dag har det potensialet til å endre verdensøkonomien de neste årene og kanskje også tiårene. En reduksjon i verdensøkonomien kan imidlertid føre til at lavere renter blir benyttet til å stimulere økonomien og aksjemarkedene.

Coronaviruset har også sendt sjokkbølger inn i oljebransjen, som opplever et prisfall på 2,1 % og en prising til 55 dollar fatet. Oljemarkedet frykter hvordan virusuroen kommer til å påvirke den globale etterspørselen etter olje, og spesielt etterspørselen fra Kina.

Også verdens 500 rikeste mennesker får oppleve konsekvensene av coronaviruset. De har alene det siste døgnet mistet verdier for 1 300 milliarder kroner. Det største enkelttapet har rammet verdens tredje rikeste mann, Bernard Arnault, som på papiret har mistet verdier for 450 milliarder kroner blant annet i sitt selskap Louis Vuitton. Også Amazon-gründeren Jeff Bezos har tapt verdier for omtrent det samme, han eier rundt 11 % av netthandelsgiganten.

I Norge er en av de største taperne på børsen flyselskapet Norwegian, som gikk ned hele 14,6 %. Det samme gjelder flyselskaper verden over, som umiddelbart har blitt rammet av reduksjoner i antall reisende.