Personvernerklæringen

Den 25. mai 2018 trådte det nye personregelverket General Data Protection Regulation (GDPR) i kraft. Her i Forbrukslån.com er vi opptatt av at dine personopplysninger blir behandlet med stor trygghet, og dette fører til at du trygt kan benytte deg av våre produkter og tjenester.

Personvernerklæringen ble oppdatert i oktober 2019.

Følgende personvernerklæring inneholder all den informasjonen du har krav på med tanke på innhenting av dine opplysninger. Dette innbærer innhenting av opplysninger fra vårt nettsted samt utfyllende informasjon hvordan disse opplysningene blir behandlet av oss.

Når vi videre i teksten referer til ‘du’ så innebærer det deg som kunde, potensiell kunde eller andre parter som måtte være relevante.

1. Hvilke personopplysninger samler vi inn?

De personopplysningene som samles inn av oss er gitt oss i hende direkte fra deg i og med at du har tatt i bruk våre tjenester og produkter.

Innsamling og behandling av disse opplysningene er nødvendig for at vi skal kunne yte våre tjenester, hvilket i skrivende stund er videreformidling av lånesøknader for forbrukslån, billån og boliglån til våre samarbeidende bankpartnere. Våre bankpartnere har forøvrig sine spesifikke personvernerklæringer og behandling av personopplysninger som de har behov for med tanke på vurderingen av din søknad som de har mottatt fra oss.

Vi deler den innsamlede informasjonen i følgende kategorier:

 • Informasjon om identifikasjon: Navn, personnummer og kundenummer.
 • Kontaktinformasjon: E-postadresse, telefonnummer, bostedsadresse.
 • Personlig informasjon: Sivilstatus, medlemmer i husstand, alder, type bosted.
 • Økonomisk informasjon: Opplysninger om inntekter og gjeld.
 • Skattemessig hjemsted: Statsborgerskap.
 • Kommunikasjon med kunde: Korrespondanse (e-post, sms), loggføring i STKs kundesystemer.
 • Engasjement: Informasjon om hvilket produkt du har benyttet deg av, samt de avtaler du har inngått med oss.
 • Kontoopplysninger: Innhenting av kontonummer for utbetaling av lån.
 • Opplysninger om lån: Søkt lånebeløp og annen søknadsinformasjon.
 • Avslagsinformasjon: Årsak til avslag på lån fra våre bankpartnere.
 • Cookies/informasjonskapsler: Se våre retningslinjer for informasjonskapsler.

2. Rettslig grunnlag for bruk av personopplysninger

2.1. Behandling av søknad/inngåelse av avtale

Dine personlige opplysninger bruker vi for å oppfylle vår avtale med deg. Hovedformålet med vår innsamling av personopplysninger er at vi kan kontrollere opplysningene, samt behandle dem før vi videresender din søknad til våre samarbeidende banker.

Opplysninger som vi har registrert om deg og som har ført til at vi ikke ønsker å inngå en avtale med deg, vil også kunne bli oppbevart for å kunne underrette deg årsaken til avslaget av avtalen. Det er her snakk om dokumentasjon som omhandler hvorfor vi eventuelt ikke ønsker å videreformidle din søknad om lån/kreditt. Dine registrerte opplysninger vil følgelig også kunne få en innvirkning på søknader i fremtiden.

Det rettslige behandlingsgrunnlaget for innhenting av personlige opplysninger som identifikasjon, kontaktinformasjon, personlig informasjon, kundekommunikasjon, låneopplysninger, kundeengasjement, økonomisk informasjon og avslagsinformasjon er at disse opplysningene er nødvendige å innhente for at vi skal kunne oppfylle vår avtale med deg.

2.2. Kundeforhold og håndtering av dette

Dine kundeopplysninger behandles på en slik måte at vi kan oppfylle vår avtale med deg. Herunder ligger det å være i stand til å administrere de forpliktelsene vi har overfor deg, og da å kunne dokumentere de aktivitetene som vi foretar oss overfor deg som vår kunde.

Personopplysningene dine behandles også av oss for at vi skal kunne betjene deg som kunde ved eventuelle henvendelser/spørsmål til oss og vår kundeservice.

Det rettslige behandlingsgrunnlaget for innhenting av identifikasjonsinformasjon, kontaktinformasjon, personlig informasjon, kundekommunikasjon, kundeengasjement, kontoopplysninger, låneopplysninger og økonomisk informasjon er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle vår avtale overfor deg som kunde.

2.3. Markedsføring av produkter og tjenester, samt utsendelse av nyhetsbrev

Fra tid til annen vil Forbrukslån.com kunne gi deg informasjon om våre produkter, og da innenfor områder hvor vi har et avtaleforhold til med deg om dette.

Våre produkter kan deles inn i to kategorier: lån/kreditt og nyhetsbrev med informasjon om peprsonlig økonomi og annet.

Det rettslige grunnlaget for behandling av navn og kontaktinformasjon, fødselsdato og kundeengasjement er at Forbrukslån.com har en berettiget interesse i å behandle disse opplysningene.

Forbrukslån.com har også anledning til å be om ditt uttrykte samtykke med det formålet for øye å behandle dine personopplysninger slik at vi kan markedsføre produkter og tjenester vi fører. Dette kan innebære markedsføring av nye eller eksisterende produkter. Som kunde har du naturligvis anledning til å trekke tilbake ditt samtykke til enhver tid.

Det rettslige grunnlaget for behandling av navn og kontaktinformasjon, fødselsdato, personlig informasjon, kundeengasjement, låneopplysninger og økonomisk informasjon i dette tilfellet er at behandlingen skjer etter ditt samtykke.

Dersom du har inngått en Fordelsavtale med oss vil grunnlaget for behandling av dine personopplysninger være å oppfylle våre forpliktelser i henhold til denne avtalen.

2.4. Kundetilfredshet

Forbrukslån.com vil også komme til å behandle dine personopplysninger i opplæringsøyemed når vi skal ansette nye medarbeidere. Disse opplysningene vil også kunne brukes til å kvalitetssikre vår kundesupport i tillegg til at vi vil bruke den til oppfølging av våre ansatte internt.

Rettslig grunnlag for behandling av navn og kontaktinformasjon, fødselsdato og kundeengasjement er at vi har en berettighet interesse i å behandle disse opplysningene.

3. Hvem utleveres dine personopplysninger til?

Vi utleverer ingen oppplysninger.

4. Lagring av personopplysninger

Hvis du har en aktiv avtale med oss vil det fra vår kant være nødvendig å oppbevare/lagre dine opplysninger som er knyttet til den aktuelle avtalen. Når avtalen med oss er utløpt vil vi fortsatt oppbevare personopplysningene dine i en periode på tre måneder slik at vi kan yte deg en så god kundeservice som mulig.

I enkelte tilfeller kan allikevel dine personopplysninger ble lagret lengre, og de tilfeller hvor du har samtykket til markedsføring er lagringstiden ubegrenset. Et slikt samtykke har du rett til å trekke tilbake til enhver tid. I slike tilfeller vil opplysninger som for eksempel inntekt og lignende bli slettet når vi ikke lenger har behov for disse.

Årsaken til at vi må lagre dine opplysninger i nevnte tre måneder er at vi må forsikre oss at våre samarbeidspartnere overholder sine forpliktelser for oss, samt at vi må sikre oss mot eventuelle forsøk på svindel.

5. Kommunikasjon med partnere

Ved å sende inn en søknad til vårt system sier du deg enig i at vi kan kommunisere fritt med våre samarbeidspartnere hva angår informasjon om din aktive lånesøknad. Du gir med andre ord oss berettigelse til å videreformidle, prosessere og innhente status tilknyttet din sak.

6. Personvernrettighetene dine

I Forbrukslån.com virksomhet er sikker og trygg behandling av dine personopplysninger helt sentralt. Vi anvender en rekke egnede sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot utilsiktet tilgang, endring, ødeleggelse, utlevering, misbruk og tap. Tiltakene vi sikter til er både organisatoriske, administrative og tekniske.

Som kunde hos oss har du flere rettigheter med tanke på dine personopplysninger som ligget lagret hos oss.

6.1. Informasjonsrett

I denne personvernerklæringen, samt i avtalen med oss, har du fått informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger.

6.2. Innsynsrett

Hvis du har et ønske om det har du rett til å få dine personopplysninger utlevert fra oss. Hvis du ønsker innsyn bes du kontakte oss på post@stkfinans.no.

Som kunde har du en lovfestet rett til å få innsikt i om dine personopplysninger behandles av oss.

Du har muligheten til å kreve å få innsyn i følgende:

 • – Registrerte personopplysninger.
 • – Formålet med behandlingen av opplysningene.
 • – Hvilke kategorier som personopplysningene tilhører.
 • – Hvilke mottakere eller kategorier av mottakere som dine personopplysninger vil bli utlevert til eller har blitt utlevert til.
 • – Lagringstid av personopplysninger og hvilke kriterier som legges til grunn for bestemmelse av lagringstid.

Retten til innsyn ombefatter også antallet elektroniske oppslag utført av oss og tidspunktet for disse.

Du har imidlertid ikke rett til å kreve innsyn gjeldene personopplysninger hos andre enn deg selv.

6.3. Retten til korrigering

Hvis det er registrert feile opplysninger om deg, eller du ønsker å få dine opplysninger oppdatert, har du rett til det.

6.4. Rett til sletting

Du kan kreve at vi skal slette dine personopplysninger hvis vi ikke lenger har noe grunnlag for å oppbevare dem videre.

6.5. Dataportabilitet

Du skal kunne kreve å få utlevert dine personopplysninger i et format som er både maskinlesbart og strukturert.

6.6. Protestere

Hvis vi ikke lenger bruker dine personopplysninger har du rett til å protestere på dette. Protesten må basere seg på en interesse som er legitim. Unntaket er de tilfeller hvor våre interesser veier tyngre enn dine.

6.7. Begrensningsrett

Hvis du ønsker det har du mulighet og rett til å trekke tilbake samtykket du har gitt til behandling av dine personopplysninger.

7. Behandlingsansvarlig

Ansvarlig for behandlingen av personopplysninger hos Forbrukslån.com er Forbrukslån.com. Ved ønske om kontakt eller om du har spørsmål om kundeforholdet, endringer av personverninnstillingene dine, reservasjon mot markedsføring, tilbaketrekking av samtykker mm., vennligst bruk ett av følgende kontaktpunkter: