Depositumslån

Lånebeløp 10000 – 600000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Individuelt dager
Alder 20 år
Eksempel: Annuitetslån 150 000 kr, 5 år, nom. rente 9,07%, etabl.-/termingeb. 0kr gir eff. rente 9,46%. Totalkostnad 187 400 kr.
Lånebeløp 10 000 – 500 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager
Alder 20 år
Eksempel: 120 000 kr over 5 år, effektiv rente 11%, kostnad 34 341 kr, totalt 154 341 kr.
Lånebeløp 10 000 – 500 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager
Alder 20 år
Eks: Nominell rente 11.9%, effektiv rente 13.14 %, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Etableringsgebyr varierer fra 0,- til 1990,-.
Lånebeløp 10 000 – 500 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager
Alder 20 år
20 år Låner du 160 000 kr over 5 år, koster det 57 243 kroner hvis den effektive renten er 13.61%. Det vil si at det totale lånebeløpet for disse 5 år er 217 243 kroner
Lånebeløp 10 000 – 500 000 kr
Eff.Rente Individuelt
Utbetaling Varierende dager
Alder 20 år
Eks: Nominell rente 11.9%, effektiv rente 13.14 %, lånebeløp kr 200 000 med nedbetaling over 5 år, kostnad kr 69 078, totalt kr 269 078. Etableringsgebyr varierer fra 0,- til 1990,-.

Depositumslån er en type lån som kan være nyttig for leietakere som ønsker å kjøpe en leilighet, men som ikke har tilstrekkelige midler til å gjøre en fullstendig nedbetaling. Dette lånet lar deg sette opp et depositum på den ønskede leiligheten, mens du betaler mindre beløp over en periode på opptil 30 år. På denne måten kan du bygge opp sparekapital og få tilgang til leiligheten du ønsker, uten å måtte gjøre en stor engangsutbetaling.

Som leietaker kan depositumslån være en god mulighet for å forbedre økonomien din over tid, ved at du sparer opp penger i stedet for å betale en høy leie. Dette lånet gir også en mulighet for å kjøpe en leilighet når du er klar, i stedet for å fortsette å betale leie for resten av livet.

Når du tar opp et depositumslån, vil du først måtte plassere et beløp på en sikker konto. Dette depositumet vil da være bundet opp i en periode, og du vil ikke ha tilgang til pengene før leieforholdet er over. I mellomtiden vil du betale en fast rente på lånet, samt regelmessige avdrag på lånet.

Det er viktig å merke seg at depositumslån kan være litt dyrere enn andre former for lån, på grunn av den sikkerhet som depositumet gir. Renten på depositumslån vil ofte være høyere enn renten på et tradisjonelt boliglån. Dette er fordi at et depositumslån ikke har noe sikkerhet bak seg og dermed så tar bankene seg bedre betalt.

På den annen side, depositumslån har også en rekke fordeler for leietakere. For det første gir det en mulighet til å kjøpe en leilighet uten å måtte gjøre en stor engangsbetaling. Det gir også en mulighet til å bygge opp sparekapitalen din over tid, noe som kan være nyttig for å betale for store utgifter senere i livet.

Så, hvis du er en leietaker som ønsker å kjøpe en leilighet, men som ikke har tilstrekkelige midler til å gjøre en fullstendig nedbetaling, kan depositumslån være en god mulighet for deg. Men, som med alle former for lån, er det viktig å vurdere alle fordeler og ulemper.

Hvem kan søke om depositumslån?

For å kunne søke om depositumslån så må du oppfylle noen enkle krav:

 1. Norsk statsborgerskap eller bodd i Norge mer enn 5 år
 2. Ingen betalingsanmerkninger
 3. Skattepliktig inntekt
 4. Under 5x inntekt i gjeld

Et depositumslån er gjerne mindre beløp som gjør at kravene for å få det innvilget er ganske lavt. Alle kan i utgangspunktet søke om depositumslån men om du ikke oppfølger disse enkle kravene så vil du i utgangspunktet få avslag. Hvis man får avslag på et depositumslån og man er uenig så anbefaler vi at man søker om depositumslån i banken hvor man har lønnskonto. Da kan man i mange tilfeller

Kan jeg søke om depositumslån sammen med noen?

Når man leier en leilighet så er det gjerne slik at man leier den sammen med noen. Det kan være ganske vanskelig å låne penger til depositum sammen med noen med mindre dere er gift. Hvis man er venner/samboere så er det derfor enklere å søke om et depositumslån hver for dere men at dere sammen overfører dette til depositumskonto.

Kan man få depositumslån som student?

Som student så kan du få depositumslån dersom du har inntekt og ikke mye annen gjeld. Du kan prøve å søke i bankene ovenfor men dette er banker som satser primært med depositumslån for nordmenn i 100 % arbeid. Om du er student så kan det være bedre å kontakte en bank som du har hatt konto i lenge, de aller fleste vil være villige til å gi deg et lån til depositum.

Alternativer til depositumslån når du får avslag

Dessverre så får ikke alle godkjent sin søknad om depositumslån og det kan være flere årsaker til det. Hvis du ikke har penger til depositum og får avslag på depositumslån så vurdere følgende alternativer:

 1. Privat lån
 2. Kommunal garanti

Dette må du huske på når du skal betale depositum

Ved depositumskonto for leie av leilighet bør du huske på følgende:

 1. Depositt er et sikkerhetstillegg for utleier i tilfelle skade på eiendommen.
 2. Det er begrensninger for hvor mye du kan bli belastet for ved utleie.
 3. Deposittet skal normalt sett returneres til leieren ved leieforholdets slutt, så lenge leieren har overholdt sine forpliktelser.
 4. Deposittet kan plasseres på en spesiell konto, kalt depositumskonto, for å sikre midlene.
 5. Du bør få skriftlig bekreftelse på hvor mye depositum du har betalt, og hvordan det vil bli returnert.

Det er viktig å lese leiekontrakten nøye og å stille spørsmål hvis du er usikker på noe.