Hva er egentlig galt med den norske kronen? Ekspertene kommer med flere forklaringer.

Vi må helt tilbake til 2012 for å finne kursen på svenske kroner til under 85 norske. De virkelig gode dagene for svenskehandel later ikke til å komme tilbake med det første. Norske næringslivstopper har per i dag ingen tro på comeback for den norske kronen.

Lav kronekurs gir gode inntekter for den norsk eksportbransjen. På den nylig gjennomførte årskonferansen til NHO, var det få næringslivstopper som tror situasjonen vil endre seg med det første. Nordmenn ble nærmest bortskjemte første del av 2000-tallet, med stigende lønninger og en råsterk kronekurs. Mens norske eksportvirksomheter slet i motbakke, var det gode tider for alle som importerte eller reiste på handletur til utlandet.

Litt motbakke fikk kronekursen i 2008 og ut i 2009 under finanskrisen, men det hele ble godt parert. Det var fra 2013 at de gode tidene for den norske kronen var over. Oljebremsen kom på, og kronekursen svekket seg vesentlig. For den oljesmurte norske økonomien har kronekursen tradisjonelt alltid fulgt oljeprisen – men slik er det ikke lenger. For oljeprisen har igjen økt – faktisk doblet seg – og norsk økonomi går svært bra, men kronekursen har ikke fulgt etter. En annen variabel som har vært knyttet til den norske kronekursen er rentenivået. For økte norske renter sammenlignet med rentene i resten av verden har tradisjonelt betydd sterkere kronekurs – men slik er det ikke lenger. Norges Bank har satt opp styringsrenten en rekke ganger de siste to årene. En mengde økonomer sier at noe er galt med norske kroner, men ingen klarer å finne årsaken. De fleste er enige om at de gamle lovene ikke lenger gjelder.

Det er vanskelig å forutse valutakurser, men å forutsi kursen for den norske kronen de siste årene har vist seg umulig. Mange har gått ut med analyser og spådommer om at den norske kronen igjen skal styrke seg, noe som vist seg å ikke stemme. Til og med Statistisk Sentralbyrås tradisjonelle valutarapport har blitt lagt på is. De fleste har landet på at kursene ganske enkelt vil ligge på dagens nivå minst til 2022 – om ikke enda lenger.

Teoriene for hvorfor den norske kronen har blitt så svak er mange. Noen hevder at oljeprisfallet i 2014 var starten på «den nye normalen» for Norge. For selv om oljeprisen har økt kraftig, har ikke oljebransjen klart å komme opp i samme lønnsomhet som før fallet. Høy skiferoljeproduksjon i USA nevnes som en årsak, svakere vekst i Kina som en annen, høy norsk boliggjeld blir fremhevet, Trump-konsekvenser er favoritthypotesen til enkelte, mens til og med coronaviruset covid-19 kobles til den norske kronekursen.

De siste årene har mye spenning i utlandet ført til at valutainvestorer har trukket seg ut av små valutaer som norske kroner. Dette gjelder for eksempel handelskrigen mellom Kina og USA, uroen i Midtøsten og redsel for full storkrig, samt britenes famøse og langvarige brexit.

Valutaøkonomer påpeker også at selve markedet for kjøp og salg av valuta har endret seg de siste årene. Frem til finanskrisen spekulerte norske banker i stor skala i valutamarkedet, noe som fungerte som en stabilisator for den norske kronen. Dette er erstattet av avanserte systemer og algoritmer, som arbeider for å oppnå kortsiktig fortjeneste og som ikke er opptatt av å beskytte kronen.

På tross av at Norge ikke opplever en oljetopp, går den norske økonomien så det suser – i hvert fall sammenlignet med for bare få år tilbake. Den norske børsen har også steget kraftig de siste årene, samtidig som verdensøkonomien også gjør det bra. På tross av at ingen klarer å sette fingeren på akkurat hva som er galt med norske kroner, så har den svake kronen vært veldig bra for landet som helhet. Den svake kronekursen har gjort det rimeligere for utenlandske aktører å handle norske varer og tjenester, noe som er hyggelig både for norske eksportvirksomheter og den norske turistnæringen. Dagens situasjon har også ført til at Norges Bank har hevet renten uten at det har påvirket kronekursen, noe som dermed gir høyere fleksibilitet innen styringen av den norske økonomien.

En av de mange næringslivstoppene som følger kronekursen med argusøyne, er konsernsjef Kjerstin Braathen i DNB. 

  • Kronen har hatt en svakere utvikling enn hva de aller fleste hadde forventet. Samtidig er det viktig for den norske økonomien at aktiviteten er høy, og at veksten i økonomien overgår det som har vært forventet, forteller Braathen. Det har vært bakgrunnen for at Norges Bank har satt opp renten 4 ganger de siste 14 månedene, en overraskende svak krone er det eneste som har vært overraskende hittil, fortsetter hun. 

Konsernsjefen i DNB forventer litt lavere vekst i 2020, men likevel en vekst som tilsier at det går veldig bra i Norge.

Den norske kronen var gjennom flere år en populær valuta for utenlandske investorer, siden den ble regnet som en stabil investering. Men Norge er ikke lenger et attraktivt land for valutainvesteringer, noe som påpekes av sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1

  • Utenlandske investorer har fått et mer realistisk syn på hvilke land som vil lykkes i fremtiden. Norge topper ikke den listen, forteller Holvik. Allerede i 2017 varslet hun at Norge ville oppleve en varig svakere kronekurs.

Sjeføkonomen mener Norge trenger en skattereform og nye incentiver, siden Norge ikke lenger er et attraktivt sted å investere. Holvik viser til at det de siste tjue årene har blitt skapt enorme verdier og inntekter, men at det samtidig har ført til lønns- og kostnadsnivåer som langt overgår land Norge konkurrerer med. Offentlig sektor har økt betydelig, og summen av velferdsgoder til norske borgere øker statens fremtidige utgifter. Hun mener også at den lave renten som har vært gjennom lang tid, har gitt en kraftig økning av gjeldsgraden til norske husholdninger. Justert for olje, har Norge et handelsunderskudd med utlandet på hele 250 milliarder kroner.

Norges Bank har foretatt støttekjøp for å påvirke den norske kronen. Gjennom hele oktober og november i 2019 solgte Norges Bank utenlandsk valuta for 700 millioner kroner daglig, og kjøpte norske kroner. Heller ikke disse støttekjøpene har hatt noen effekt på kronekursen.

Flere økonomer peker på at det nå haster å omstille den norske økonomien, slik at den blir mer konkurransedyktig ovenfor utlandet. En ny nedgang i verdensøkonomien vil ramme Norge hardt, siden kronen dermed vil svekkes enda mer.