Foreløpig melder DNB at rundt 1 000 kort er rammet, men banken er ennå i tidlig fase når det gjelder å kartlegge omfanget og understreker at dette er tidlige estimater.

Metoden som benyttes skjer gjennom såkalt «kortnummertesting». Den går ut på av svindlere prøver med ulike kortnummer i en serie, frem til de får treff på et aktivt kort. Dette kortet benyttes deretter til å kjøpe varer på nettet. Svindlerne gjennomfører også en mengde småtransaksjoner mot det samme kortet, transaksjonene er på ca. 10 kroner.

DNB forteller at de som oftest klarer å stoppe svindeltransaksjonene, men i den siste svindelrunden har mange av transaksjonene blitt fullført. DNB lover at kunder som har blitt svindlet ikke skal bli skadelidende. I de tilfellene hvor transaksjonene har blitt gjennomført og penger har blitt trukket fra kontoer, vil pengene tilbakeføres til kunden, understreker DNB.

Banken opplyser samtidig at de er svært raske med å gjennomføre tiltak som stopper mulighetene for nye svindelforsøk. Likevel er dette tredje gang Norges største bank utsettes for den samme svindelmetoden. I 2019 ble over 60 000 kort rammet i totalt to runder. Samme år måtte banken sperre ytterligere 26 000 kort grunnet andre svindelmetoder.

DNB melder samtidig om økning i svindelsaker. I 2019 var økningen på over 20 %. Bankens avdeling for bedragerihåndtering avverget svindelforsøk for nesten en milliard kroner samme år. De anslår at omtrent 3 000 norske bankkunder blir forsøkt svindlet dag. Svindelmetodene dekker alt fra e-post til avanserte svindel med manipulasjon, samt svindelopplegg hvor svindlerne klarer å sikre seg sensitive opplysninger, slik som kortinformasjon, BankID og ID.

Forsikringsselskapene selger forsikringer mot ID-tyveri. Norges største forsikringsselskap, Gjensidige, har dette inkludert i en av innboforsikringene sine. Forsikringen dekker økonomiske utgifter som følger av ID-tyveri, og gir tilgang til telefonhjelp dersom man blir svindlet. Forsikringsselskapet Help har en egen ID-tyveriforsikring som gjelder for hele husstanden. Den inkluderer både forebygging, tiltak etter svindel og juridisk bistand.

Politiet har utarbeidet retningslinjen ved svindel. De understreker at det er viktig at forholdet anmeldes til politiet så snart som mulig, siden dette hjelper med sikring av spor og kan bety mye for saken din. Anmeldelsen må skje til lokalt politi. I retningslinjene anbefaler politiet også at du kontakter både bank og forsikringsselskap. Dersom penger nettopp har gått ut av kontoen din, må du ringe banken umiddelbart og forsøke stanse overføringen. De fleste banker har døgnåpne kontaktmuligheter ved svindel.