Bak 2019-rapporten ligger en årlig undersøkelse. Den viser at 2,5 % av de spurte har opplevd å få identiteten sin misbrukt i forbindelse med kriminelle handlinger. 2018-rapporten viste tilsvarende 3,7 % hvilket betyr en nedgang på rundt 50 000 personer.

  • Vi er fornøyde med at det har vært nedgang, og tilskriver dette at det har blitt utført målrettet informasjonsarbeid rundt temaet sikkerhet. Samtidig har over 100 000 nordmenn blitt svindlet, noe som er altfor mange. Det må også vektlegges at dette både er en følelsesmessig og økonomisk påkjennelse, sier Ole Anders Ulsrud i NorSIS.

Skatteetaten og NorSIS arrangerer i februar konferansen Identitet 2020. Her rettes det søkelys på de stadig sterkere utfordringene som oppstår i forbindelse med bruk av falsk identitet.

  • Skatteetaten er folkeregistermyndigheten i Norge, og er opptatt av at nordmenn har rett til å få identiteten sin beskyttet. Gjennom moderniseringen vi holder på med av folkeregisteret, legger vi et grunnlag for akkurat det. Her tilrettelegges det for å kunne angi hvorvidt en identitet er kontroller, opplyser den skattedirektør Hans Christian Holte.

33 % av de som har  opplevd ID-tyveri, har opplevd dette i forbindelse med at andre har kjøpt en vare eller tjeneste i sitt navn på nett.  21 % opplyser at noen andre har kjøpt en vare eller tjeneste hos en fysisk butikk i sitt navn, mens 13 % opplyser at ID-tyveriet har medført at noen andre har utgitt seg for å være dem på sosiale medier med hensikt om å sverte dem eller andre.

Politiet opplyser at antall anmelde ID-tyverier går ned. Av de som har opplevd ID-tyveri forteller hele 82 % at de ikke anmeldte det.

  • For at vi skal kunne se hele omfanget av denne kriminalitetstypen og kunne sette inn riktige tiltak, er det viktig at det politianmeldes. Vår erfaring er at mange ID-tyverier skjer i nære relasjoner, men det er også profesjonelle kriminelle som livnærer seg på dette. De må stoppes og det må politiet gjøre, forteller Ole Anders Ulsrud i NorSIS.

Politidirektoratet, Digitaliseringsdirektoratet og Skatteetaten har sammen med NAV laget et forslag for en felles visjon om en nasjonal ID-forvaltning. Denne følges opp av koordineringsgruppen for ID-forvaltning. Visjonen mener at alle som har et norsk ID-nummer, enten i form av et personnummer eller et midlertidig ID-nummer, skal ha muligheten til å kunne dokumentere eierskap til dette nummeret både fysisk og digitalt. 

  • Implementering av myndighetenes visjon vil gi økt ID-sikkerhet hos banker og andre institusjoner, samt bidrag til å at risikoen for ID-tyveri reduseres, avslutter skattedirektør Hans Christian Holte.