I den den årlige undersøkelsen, med 34.000 respondenter fra 28 forskjellige land, hvor man måler offentlighetens tillit til ikke-statlige organisasjoner, forretninger, myndigheter og media, ble det lav score ettersom en sterk global økonomi og et voksende aksjemarked ikke har klart å lindre offentlighetens bekymringer om sine egne økonomiske fremtidsutsikter.

Edelman offentliggjorde undersøkelsen i samband med den 50. konferansen til Verdens økonomiske forum i Davos i Sveits. Årets forum dreier seg rundt tanken om det som kalles for ‘stakeholder capitalism’, og dette dreier seg kort og godt om at et selskaps mål er noe større og mer enn bare å generere rikdom, men at det også burde måles etter det miljømessige, det sosiale og sitt gode styresett.

Stiller spørsmålstegn ved kapitalismen i dagens form

I følge Edelman-undersøkelsen stiller 56% av respondentene spørsmål ved kapitalismen i dagens form. Undersøkelsen avdekker også at 78% av respondentene var enige i utsagnet om at ‘vanlige folk sliter med å betale regningene sine samtidig som eliten blir rikere enn hva de fortjener’.

Hele 83% uttrykte også bekymring for å miste jobbene sine, og det av forskjellige årsaker som blant annet en svak økonomi, manglende jobbsikkerhet, automatisering eller manglende evner/kunnskap. I tillegg føler også 62% at teknologien er ‘ute av kontroll’ og at den teknologiske endringen går for fort.

Kapitalismen
Folk begynner å miste troen på kapitalismen i sin nåværende form.

Barometeret viser også at folk mener det er en økning i ulikhetene mellom landene. Interessant nok er det de rikeste landene som viser det største fallet i tillit med tanke på ikke-statlige organisasjoner, forretninger, myndigheter og media.

Hvis man for eksempel ser på tilliten i USA (norske respondenter var ikke med i undersøkelsen), hvor bruttonasjonalprodukt pr. innbygger er på ca. 582.000 kroner, bikket 47% mot mistillit – mot 44% for bare 5 år siden. I Kina, hvor bruttonasjonalprodukt pr. innbygger er på ca 90.300, svarte 82% av respondentene at de hadde tillit – mot 63% i 2015.

Dalende tillit til frie markeder og frihandel

Offentlighetens nåværende stemning har endret seg, og Edelmans undersøkelse underbygger dataene fra andre undersøkelser, og viser en fallende tillit til de frie markedene og frihandel.

Dataene sammenfaller med det som flere prominente forretningsledere, deriblant Marc Benioff og Ray Dalio i henholdsvis Salesforce og Bridgewater Associates, har diskutert, og det er at den nåværende kapitalismemodellen må bli mer rettferdig og inkluderende.

Les vår artikkel om hva Warren Buffett gjorde med hele sin formue.

I tillegg til dette så signerte den ideelle foreningen The Business Roundtable et brev i fjor hvor de beveger seg bort fra tanken om at aksjeeiernes interesser skal være viktigst, og hvor de redefinerer målet til at selskapene skal tjene alle interessenter – og da alt fra kunder, ansatte, leverandører, samfunn og aksjeeiere.

Til tross for alt dette så anerkjente respondentene i undersøkelsen den kritiske rollen som selskapene kan spille med tanke på å oppnå forandringer. Tre fjerdedeler av de som deltok tror at et selskap kan ta grep, øke inntjeningen og forbedre forholdene i samfunnene hvor de opererer.

Endring kapitalisme
Flere mener man bør endre måten å drive forretninger på.

Tillitsbarometeret viser at respondentene og ansatte har høye forventninger om at deres selskaps administrerende direktør tar føringen og snakker ut om viktige og presserende temaer, og da om alt fra jobber i fremtiden, skjevfordeling av inntekter, mangfold, klimaendringer og immigrasjon.

75% mener at bedriftslederne bør lede vei fremover i stedet for å vente på statlig innblanding.

Omtrent 82% forklarer at alle arbeidsgivere må betale alle ansatte en anstendig lønn, selv om det kan komme til å føre til høyere priser for forbrukerne. Samtidig tror bare 31% at nettopp det vil komme til å skje.

I tillegg til alt dette: 79% mener at selskapene har et ansvar for å omskolere ansatte som har mistet jobbene som en følge av automatisering eller fortrengt – dog er det bare 30% som tror at dette vil bli gjort.

Kilde: Yahoo! Finance