Det er ingen tvil om at det er mange der ute som ønsker å ‘bli som Warren Buffet’, og selv om mange samtidig ser på denne muligheten som en utopi så er det slett ingen umulighet å nå dette målet. Det som i stor grad skiller Warren Buffett fra andre tradisjonelle investorer er at han har hatt en langsiktig og etisk måte å investere på, og dette har spilt en stor rolle i hans suksess på markedet.

Leser du videre skal du få en innsikt i hvordan denne legendariske investoren lyktes med sitt prosjekt.

Du får bare én kropp og én hjerne

Warren Buffett har bestandig vært opptatt av at kroppen og hjernen må fungere godt og han har kommet med en fascinerende lignelse på akkurat dette punktet. Sett at du kan velge en hvilken som helst bil som vil bli levert utenfor huset ditt i morgen. Du velger farge på bilen, hvilken bil det skal være – kort fortalt: du står fritt til å ta akkurat den bilen du ønsker.

Det er bare én hake ved det hele: det er den eneste bilen du vil eie i hele ditt liv.

Hva vil du gjøre med denne bilen? Jo, du vil ta utrolig godt vare på den! Selv om alle oss vil ha mer enn én bil i løpet av vår levetid, så vil vi kun få utdelt én kropp og én hjerne og derfor er det utrolig viktig at vi tar vare på det vi har fått utdelt.

Les mer om hvordan du kan låne penger til ditt prosjekt som en investering her!

Glede av tall og en tidlig start

Buffett var en gutt som var glad i tall og brukte mye tid på dette. Han begynte tidlig å pløye gjennom bøker som for eksempel World Almanac som han fikk hos sin tante og han forteller den dag i dag at han husker mange av de tallene som ble oppgitt i denne boken. Da han var barn brukte han også å invitere over venner for å slippe klinkekuler ned i et badekar fylt med vann, for deretter å konkurrere om hvilken av klinkekulene som kom bort til sluket fortest. Kort fortalt: han brukte mye tid på tall og satte opp regneark over flere forskjellige prosjekter som kunne gjøre ham rik – ennå mens han var ung!

Les også vår guide om hvordan du kan kjøpe bitcoin her!

Buffett fikk en ukelønn på 5 cent da han var gutt, men han syntes dette var for lite å rutte med, og han begynte derfor å jobbe for å tjene seg mer penger. Han solgte brus, tyggegummi, blader og mye mer ved å gå fra dør til dør. Dette var en aktivitet han likte godt og han likte ekstra godt å være sin egen sjef.

Som ung jobbet Buffett også som avisbud og fikk da legge opp rutene sine selv uten at noen plaget ham noe videre med det. På denne tiden leverte han ut over 500 aviser hver dag og fikk 1 cent i betaling for hver avis, og som du ser så blir alt dette arbeidet en god slump med penger for en ung gutt på denne tiden.

Men: nok om dette – det er på tide å se på noen av Buffetts sentrale arbeidsmetoder når det gjelder investering. Det er inspirerende å vite at Buffet brukte hverken bedriftslån eller kassekreditt.

Rentes rente
Rentes rente sørger for at formuen blomstrer! Skjermdump: HBONordic

Rentes rente

Rentes rente høres kanskje ikke ut som et veldig sexy tema, men det står allikevel sentralt i Buffetts måte å tenke investering på. I følge Buffett selv skal ingen ringere enn Albert Einstein sagt at rentes rente er et av verdens store underverker, og Buffett illustrerer også viktigheten av dette på en god måte.

La oss tenke oss at en person gjorde noe for sin konge og fikk muligheten til å få en tjeneste tilbake som betaling. Denne personen kom da med følgende forslag til sin konge: ‘Ta et sjakkbrett og legg en hvetekjerne i den første ruten på spillbrettet. Deretter dobler du antallet hvetekjerner i den andre ruten og deretter på nytt i den tredje ruten – slik at det er fire kjerner der.’

Kongen oppdaget etter hvert hva som var i ferd med å skje og da han innså hva 2 opphøyd i 62 ble oppdaget han at han omtrent hadde gitt vekk hele kongeriket sitt.

Rentes rente er altså et nokså enkelt konsept som kanskje i starten ikke virker så spektakulært, men over tid kan rentes rente få helt utrolige ting til å skje.

Tenk oss at du setter inn 1 million kroner til sparing med en rente på 3%. I løpet av et år vil du altså sitte igjen med 1 030 000 – altså 30.000 kroner i renter. Etter det andre året begynner du å få renter på rentene dine igjen. 1 060 900 kroner – altså har du fått 900 kroner i renter på rentene – 3% av 30.000 kroner. I løpet av 20 år vil du da altså sitte igjen med 1 806 111 kroner. Som du ser så kaster det godt av seg!

To regler for investeringer

Warren Buffett søkte seg opprinnelig inn på Harvard Business School men under et inntaksintervju fikk han klar beskjed om at han ikke ville komme inn – noe som etter Buffetts mening var noe av det beste som hadde skjedd ham. Senere den sommeren gikk han gjennom en katalog hvor det sto oppramset navn på undervisere, og der dukket navnene Benjamin Graham og David Le Fevre Dodd opp – og Buffett hadde lest bøkene til disse to. I midten av august skrev Buffett et brev til professor Dodd hvor han ba om å bli tatt opp i undervisningen hans ved Columbia University og fikk klarsignal. Buffett har i ettertid skrytt veldig av undervisningen til Dodd og har karakterisert at det å lære fra ham var å lære baseball fra en som traff ballen på hvert slag.

Buffett lærte av Benjamin Graham at det fantes to regler for investeringer:

Regel nummer 1: Aldri tap penger

Regel nummer 2: Aldri glem regel nummer 1.

Ben Graham anses som opphavet til uttrykket verdiinvestering og han var ekstremt opptatt av en nøye undersøkelse av regnskapene til bedriftene. Kort fortalt dreide det seg om følgende: kjøper man noe som har verdi så vil det betale seg.

Da Buffett gikk ut av skolen leste han side opp og side ned i sin jakt på aksjer som han så på som undervurderte.

Sigarstump
Buffett kjøpte seg inn i små undervurderte selskaper og tjente penger salg av dissse.

Sigarstumper

Rundt 1960 handlet Warren Buffett med små selskaper, og måten han gjorde det på var å investere i selskaper som kan sammenlignes med en sigarstump: altså at det er ett trekk igjen av den. Buffett kjøpte seg opp i disse små selskapene på det riktige tidspunktet for dermed å kunne ta det siste ‘trekket av sigarstumpen’ gjennom salg av sine aksjer.

Han brydde seg ofte ikke om ledelsen var gode eller dårlige, men bare at selskapene var billige. På denne måten kunne han på en enkel måte tjene en god del penger på en kjapp og effektiv måte, og dette var altså en strategi han hadde lært av Ben Graham.

Med tiden ble ikke dette en tilfredsstillende strategi for Buffett, og han har forklart at hans samarbeidspartner Charlie Munger lærte ham mye om hvordan man skal tenke om investeringer:

Man skal se etter flotte selskaper til en grei pris, og ikke etter greie selskaper til en god pris. Dette ble etter hvert bærebjelken til at Berkshire Hathaway kunne oppgradere og vokse på en måte som det ellers ville vært umulig å få til.

Under får du lese litt mer om Berkshire-handelen.

Berkshire-handelen

Det var tilbake i 1962 at Warren Buffett kjøpte sine første aksjer i Berkshire, og årsaken var at tekstilfirmaet, som det opprinnelig var, gikk mot en nedleggelse. Også dette var en sigarettstump-handel, og Buffett har forklart at aksjen var billig og i en bransje som han selv har karakterisert som forferdelig.

Han forklarte uansett at Berkshire Hathaway stengte ned fabrikker og at de dermed klarte å frigjøre endel kapital. Deretter kjøpte selskapet tilbake aksjer igjen, og Buffett kjøpte dermed aksjer med et håp om det ville komme et tilbud også til ham slik at han kunne selge med en liten fortjeneste.

Buffett fikk rett i sine antakelser og ledelsen tok kontakt med ham og spurte hvor mye de ville selge aksjene for. Buffetts klare svar var at han ville ha 11,5% dollar pr. aksje. Eter noen måneder kom det et tilbud om tilbud om 11.375 dollar på bordet, og dette var altså 1/8-dels dollar for lite. Dette opprørte Buffett så mye at han kjøpte enda flere aksjer i selskapet.

Han følte at ledelsen i selskapet forsøkte å snyte ham og i mai 1965 kjøpte han tilstrekkelig med aksjer for å kunne bytte ut ledelsen i Berkshire Hathaway.

Èn av Buffetts nærmeste medarbeidere og venner opp gjennom årene, nevnte Charlie Munger, har uttalt at oppførselen til Buffett i dette tilfellet var nokså barnslig. Han understreker at årsaken til suksessen til Buffett er at han vært ekstremt streng med sine handlinger. Han er bestandig ute etter å finne ut av hva han tidligere har gjort feil slik at han kan unngå å gjøre samme feil i fremtiden. Det var derfor rett og slett en tilfeldighet at han endte opp med å kjøpe Berkshire Hathaway! Hvis ikke lederen av styre hadde prøvd å snyte Buffett for 1/8-dels dollar hadde han ikke kommet til å kjøpt selskapet.

Buffett har selv sagt at følelsesladde investeringer ikke lønner seg. Man kan godt ha mange følelser for en aksje, men en aksje har slett ingen følelser for deg.

Litt mer om Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway er i dag et holdingselskap som eier et stort antall separate selskaper, og disse selskapene opererer i stor grad uavhengig av hverandre og selve Berkshire Hathaway. Moderselskapet, altså Berkshire Hathaway, eier omkring 70-80 selskaper (men dette tallet varierer noe), og det eneste Buffett og moderselskapet krever er at de ber disse selskapene om å oppføre seg. Årsaken til dette er enkel: han ønsker ikke at selskapene de eier skal skade Berkshire Hathaways rykte – men utover dette får de lov til å bestemme selv hvordan driften skal være.

Kompetansesirkelen investering
Den beste investeringsstrategien er å vente på den riktige muligheten – ikke å gamble.

Kompetansesirkelen

Buffett sier selv at han var velsignet, rent genetisk sett, til å være deltaker i et utviklet markedssystem hvor innsatsen var stor og han selv var god til å håndtere spillet. Også under dette punktet referer han til idrett og denne gangen er det baseballspilleren Ted Williams det dreier seg om.

Williams skrev en bok hvor han blant annet tok opp dette med slagsonen. Denne slagsonen var delt inn i 77 forskjellige ruter som hadde en gitt verdi. Poenget med dette var at om han ventet på det rette kastet så ville han treffe på alt, men om han måtte slå på et kast som var dårligere rangert så ville treffet dermed også bli dårligere.

Buffett sier at i investeringer trenger man ikke å slå i det hele tatt, og at dette som regel er den beste investeringsstrategien man kan ha. Det lønner seg rett og slett, for husk på hva reglene for investeringer er; nemlig, aldri tap penger.

Man kan i bunn og grunn kikke på 100 forskjellige bedrifter, men man behøver ikke å ha rett om alle disse – eller 20 av dem engang. Som investor kan man selv velge hvilken ball man vil slå! Trikset med god investering er at man må vente på at det ene kastet etter det andre går forbi, og dette selv om man får haugevis med råd om å slå! Selv om du blir oppmuntret til å slå skal du rett og slett ignorere de rådene du får.

Årsaken er at man som investor veldig lett blir fristet til å handle mye med aksjer ettersom de er så likvide. Det handler om å utvikle filtrene man bruker, og disse filtrene er det som utgjøre kompetansesirkelen.

Holder man seg innenfor kompetansesirkelen, og ikke bryr seg om andre ting eller bruker energi på dette, vil sjansen være betydelig høyere for å lykkes med investeringene. Man er nødt til å avgrense og bestemme hva som er sitt domene, og dette er ekstremt viktig

Se etter vollgraver i selskapene du investerer i

Et av de viktigste momentene Warren Buffett anvender før han velger om han skal investere i et selskap eller ikke er at han ser etter hva det er som gir selskapet en vollgrav.

Buffett har brukt et av selskapene Berkshire eier som et eksempel på dette, og det er snakk om See’s Candies Boxed Chocolates. Tenk deg at du gir en eske med See’s sjokolade til kjæresten din, og at du deretter får et kyss av henne for gesten. Teorien, eller erfaringen, til Buffett er at selskapet da ‘eier deg’. Det innebærer at selskapet kan øke prisen samtidig som du vil fortsette å kjøpe. Med andre ord skal man ikke rote bort suksessen, samt at man skal være klar over at responsen et selskap får er avgjørende.

Du kommer ikke hjem til ektefellen / kjæresten med en gave hvor du sier: ‘Vær så god! Jeg tok den billigste.’

Buffett sier at prisen på en måte er immateriell og hvis man har en økonomisk borg og folk vil ta fra deg slottet, så må man bygge en vollgrav som er god. Med andre ord: man kjøper ikke en eiendel, men man kjøper et navn og et merke. Som sagt var det Munger som hadde stor innvirkning på Buffett på dette feltet og som var en av de viktigste årsakene til Berkshire Hathaways vekst.

Etikk og styreleder i Berkshire Hathaway

Charlie Munger har sagt at både Buffett og ham har blitt bedre mennesker av å ha en underliggende etikk i alt de gjør, og at Buffett ikke har vært interessert i å tjene penger gjennom å lure andre mennesker. Det er en kjent sak at Buffett aldri har vært spesielt glad i eller imponert av bankfolkene på Wall Street, og han har stort sett følt at dette er mennesker som ikke jobber til det beste for sine kunder – men aller helst til det beste for firmaet.

På 1960-tallet var det en flom av regnskapsbløffer og fusjoner som bygget på juks med regnskap og feilinformasjon som preget Wall Street, og Wall Street belønnet denne oppførselen. Dette var noe som Buffett ikke ville være med på og han la derfor ned partnerskapet sitt i slutten av 1969 for å ta over som styreleder i Berkshire Hathaway.

Berkshire Hathaway logo
Berkshire Hathaway utviklet seg til å bli et av verdens største holdingselskaper.

På 1960-tallet var det en flom av regnskapsbløffer og fusjoner som bygget på juks med regnskap og feilinformasjon som preget Wall Street. Det var rett og slett mye juks og fanteri som preget bransjen og Wall Street belønnet denne oppførselen. Dette var noe som Buffett ikke ville være med på og han la derfor ned partnerskapet sitt i slutten av 1969 for å ta over som styreleder i Berkshire Hathaway.

Berkshire er et selskap som i dag i stor grad gjenspeiler hvem Warren Buffett er som person, og Buffett har bygget opp et firma som passer ham selv. Han har sagt at det er galskap å skulle bruke sitt eget liv på å ‘male noe som man ikke har lyst til å se på.’ Han har derfor brukt tiden som styreleder i Berkshire Hathaway til å male sitt eget maler på et lerret som kun kan ses på som uendelig stort.

Selskapet har rundt 25 ansatte og det er de samme som har jobbet der i en årrekke. Buffett sier at selskapet overhodet ikke har noen komiteer, ingen PR-avdelinger og heller ingen investorer, og at selskapet ikke gjør noe bare fordi andre gjør det – på grunn av formaliteter.

Fokus

At Bill og Melinda Gates har hatt en nært forhold til Warren Buffett er ingen hemmelighet, og Melinda Gates har sagt at Buffett er en av de smarteste menneskene de vet om. En ting som er litt interessant er at Melinda Gates en gang hadde vært på en middag hos familien Gates, og der hadde moren til Bill Gates forsøkt å få de to gigantene til å møtes på Gates-familiens landsted. Gates var imidlertid opptatt med Microsoft men ble til slutt enig om å møte Buffett til lunsj der.

Bill Gates har fortalt at kona og ham fløy ut til møtet, men at han var ikke interessert i kjøp og salg av aksjer – noe han forbant Warren Buffett med. Gates har imidlertid i etterkant innrømmet at han tok feil i sine antakelser og at de utviklet et nært vennskap.

Buffett har fortalt at kort tid etter at han møtte Bill Gates hadde faren til Gates kommet med en utfordring til dem, og den handlet om at de skulle skrive ned ett ord på hver sin lapp om hva som hadde hjulpet dem mest.

Uten noen form for samarbeid skrev begge to: Fokus.

Fokus er viktig uansett hva man gjør og det å fatte en sterk interesse for ting vil være avgjørende når man skal investere. Har du for eksempel en interesse for noe så bør det være naturlig for deg å lese om det og høre med andre mennesker om temaet.

Det å jobbe hardt er viktig og det er viktig å ikke være overfladisk i arbeidet man gjør. Dette har vært avgjørende for Buffett, og hans evne til fokus har hjulpet ham med å bedømme både bedrifter og mennesker på en nærmest magisk måte.

Kort fortalt: Buffett elsker å spekulere og undre seg over spørsmål som dukker opp i forbindelse med bedrifter og investeringer – men han har også sagt at det ikke bestandig er produktivt. Han sier dog at slike spørsmål er enkle i motsetning til spørsmål som omhandler det menneskelige, som han karakteriserer som langt tøffere spørsmål.

Poenget hans er at det ikke bestandig finnes gode svar når det kommer til menneskelige spørsmål, men at det alltid gjør det når det er snakk om penger.

Det tar 20 år å bygge et omdømme og fem minutter å ødelegge det.

Warren Buffett
Warren Buffett filantrop
Warren Buffett gav bort mesteparten av sin enorme formue til veldedige organisasjoner! Skjermdump: HBONordic

Filantropen

Susan Buffett, Warren Buffets kone, døde i 2004, og dette var noe investoren tok tungt. De hadde et litt spesielt ekteskap, uten at vi skal gå nærmere inn på det, men én ting som er sentralt er at kona Susan brukte mye tid på å hjelpe andre mennesker gjennom sin organisasjon. Hun hadde hele tiden ment at mannen skulle bruke mer penger på veldedighet, og Buffett tok tapet av kona hardt og slet med å komme ordentlig i gang igjen.

I 2006 ble det innkalt til et møte i Bill og Melinda Gates Foundation om en diskusjon omkring filantropiens fremtid, og der spilte også Warren Buffett en sentral rolle. Fra scenen annonserte han at han ga bort formuen sin til veldedige formål, og da til Bill og Melinda Gates Foundation og til de veldedige organisasjonene som barna hans driver.

Siden konas død måtte Buffett tenke på hvordan samfunnet kunne gagnes best med pengene selskapet hadde tjent og hvordan de kunne brukes mest mulig effektiv. Svaret befant seg rett foran ham.

Warren Buffett ga bort 37 milliarder dollar – altså et beløp som tilsvarer 46 milliarder dollar i dag. I dagens kurs tilsvarer dette 423 milliarder kroner, og dette er den største enkeltgaven som noen har gitt noensinne.

Budskapet Buffett sendte ut med sin donasjon var at de som eier minst her i verden burde få fra de som eier aller mest.

Oppsummering

Suksessen til Warren Buffett er, som du ser, vanskelig å oppsummere på en god måte. Man er nødt til å se på hele pakken og da også hvem Warren Buffett var og er som menneske. Det ligger etikk i alle hans investeringer og et krav om at alle de selskapene han eier skal oppføre seg og ikke skade ryktet til Berkshire Hathaway – han investerer med andre ord i selskaper han liker og som har et godt rykte. I tillegg har han naturligvis også noen investeringsstrategier som vi har tatt for oss i denne artikkelen, men disse kommer på mange måter litt på siden.

Man investerer som tidligere nevnt ikke bare i en eiendel, men man investerer i et merkenavn hvor god etikk skal ligge i bunn. Det handler ikke om å gjøre investorene fornøyd, men å investere i et selskap som ønsker å gjøre eierne fornøyd!

I løpet av årene har Warren Buffett utvilsomt vokst som menneske og fått en større bredde enn hva han hadde i starten. Hans verdigrunnlag har blitt noe som gjennomsyrer hele livet hans og de investeringene han gjør.

Selv har Buffett sagt dette om livet generelt: ‘Verden er en flott film, men ikke gå i søvne gjennom livet. Ta en jobb du ville hatt selv om du ikke trengte en jobb, så blir det bra. Da kommer du til å hoppe ut av sengen fordi du gleder deg.’