Hva skal du gjøre med det gamle bankkortet ditt? Vi har løsningen!

Forbrukslån.com har vært i kontakt med 5 forskjellige banker for å få deres beste tips når det gjelder destruering av gamle bankkort, og svarene får du i denne saken.

Les videre!

Vi kontaktet 5 banker

For å få svar på dette tilsynelatende enkle spørsmålet har vi altså vært i kontakt med 5 forskjellige norske banker. Bankene det er snakk om er Sparebank1 Nord Norge, Nordea, Gjensidige bank, Sbanken, Danske Bank og BN Bank.

Mange tanker nok at svaret på dette er helt enkelt og at man rett og slett bare skal klippe kortet i to. Vi er dog ute etter å finne ut hva de forskjellige bankene selv mener og om de har noen tilleggstips å komme med. Ikke minst er vi opptatte av å finne ut om de har forskjellige praksiser når det kommer til dette å sende ut nye kort og hva man skal gjøre med det gamle bankkortet.

Under finner du svarene fra bankene.

Klipp bankkortet
En gjenganger hos bankene er å klippe det gamle bankkortet i stykker.

BN Bank: Klipp i to og sperr i nettbank

BN Bank kom i utgangspunktet med et helt klart tips til hva som burde gjøres når man får et nytt kort – og det er rett og slett å makulere det. Banken sier også at hvis det er snakk om en fornyelse så vil det gamle kortet automatisk deaktiveres ved utløp.

BN Bank forklarer også at om man for eksempel har bestilt et nytt kort på grunn av slitasje så anbefaler de også å makulere kortet og i tillegg sperre det i nettbanken når det nye kortet er på plass.

På spørsmål fra oss om hva de mener med makulering klargjør banken at det holder å klippe kortet i to, men da gjerne slik at chippen også deles.

I tillegg tipser de oss om å huske på å oppdatere betalingsinformasjonen på forskjellige strømmetjenester som iTunes, Netflix, HBO o.l. slik at de kommer over på det nye kortnummeret – hvis dette er aktuelt.

Så oppsummert fra BN Bank så kan vi si følgende: når du har fått det nye kortet ditt kan det lønne seg å sperre det gamle i nettbanken hvis det fortsatt ikke er gått ut samt klippe kortet gjennom chippen.

Nordea: Det gamle kortet blir utmeldt i systemene

Da vi kontaktet Nordea med spørsmålet om hva vi skal gjøre med de gamle bankortene våre fikk vi et kort og konsist svar: ved fornying / rebestilling av kort vil det gamle kortet bli utmeldt i våre systemer og du kan klippe det i biter og kaste det.

Etter vår mening virker dét å klippe et bankkort som ennå ikke er utgått på dato i to, for så å kaste det i søpla, som en løsning som er for enkel. Er det ingen fare med for eksempel kontaktløs betaling hvis man får tak i et bankkort som bare er klippet i stykker?

Vi kontaktet Nordea på nytt og kom med vårt oppfølgingsspørsmål, men har foreløpig ikke fått noen ytterligere tilbakemelding fra dem på dette.

Klipp bankkortet
Sperr det gamle bankkortet i nettbanken og klipp kortet i to slik at chippen ødelegges!

Gjensidige Bank: klipp i stykker og kast

Det kanskje mest konsise og korte svaret vi fikk fra noen av bankene kom fra Gjensidige Bank. Den korte og klare beskjeden fra dem var følgende: ‘Du kan gjerne klippe det i stykker og kaste det.’

Vi så oss nesten nødt til å komme med et oppfølgingsspørsmål her, og vi spurte da om det holdt å klippe det i to. Vi lurte også på om kortet ikke kunne misbrukes av noen hvis det ble funnet, og da spesielt med tanke på kontaktløs betaling.

Gjensidige kom raskt på ballen og forklarte at man enkelt kan avslutte kortet sitt i nettbanken i menypunktet som omhandler kort og kortoversikt.

Videre sa de at om man klipper kortet i to og avslutter det i nettbanken så er det ingen muligheter for at det kan bli misbrukt.

Sparebank 1 Nord Norge og Sbanken har foreløpig ikke svart på våre henvendelser.

Konklusjon

Alle som har et bankkort er naturligvis engstelig for hva som skjer med det gamle kortet når man får et nytt – og det er naturligvis forståelig. Bankene vi har vært i kontakt med kommer med litt forskjellige svar, men vi synes rett og slett at tipset fra BN Bank var godt og noe som burde holde lenge.

Som så mange andre så får du med jevne mellomrom tilsendt et nytt kort fordi det gamle nærmer seg utløpsdatoen. Begge kortene vil da fungere frem til det gamle kortet når utløpsdatoen og dermed blir avsluttet i systemene til bankene.

Hvis du ønsker å kvitte deg med det gamle bankkortet og ta i bruk det nye gjør du følgende:

Gå inn i nettbanken og deaktiver / sperr det gamle kortet, og deretter klipper du kortet i stykker slik at chippen blir ødelagt. Du er da sikret mot eventuell misbruk av ditt gamle bankkort!