Nå krever Statens Vegvesen forhåndsbetaling for kontrolltimer.

Statens Vegvesen innførte den nye ordningen fra 1. januar 2020, etter å ha fått nok av bilførere som ikke møtte til avtalt kontrolltime. Hvert år har flere tusen unnlatt å møte til avtalt kontrolltime, noe som har påført staten unødvendige kostnader og som i tillegg fører til unødvendig lange ventetider.

Kontrolltimene hos Statens Vegvesen er obligatorisk for alle som har fått pålegg om dette etter en EU-kontroll, samt ved import av bil. I 2019 var det imidlertid hele 5 000 bileiere som ikke møtte til sin avtalte kontroll, en trend som har vært økende de siste årene. 

  • Dette gir oss dårlig utnyttelse av tid og lange ventetider, spesielt i perioder med høy aktivitet, uttaler Statens Vegvesen.

Forhåndsbetaling av kontrollgebyret er et mottiltak for å få redusert antallet som ikke møter til avtalt time. Ved manglende oppmøte refunderes derfor ikke gebyret. Statens Vegvesen ønsker at timer som ikke blir benyttet skal kunne tilbys til andre, og dermed bidra til å redusere ventetiden på kontrolltimer.

Det nye gebyret betales gjennom selvbetjeningsløsningen til Statens Vegvesen, eller det kan betales hos en av Statens Vegvesens trafikkstasjoner. Ved bruk av selvbetjeningsløsningen reserverer bestilleren selv en av timene som er ledige i systemet. Bestilleren får deretter en betalingsfrist som er maksimalt tre virkedager etter at bestillingen er lagt inn. Betales den ikke i tide vil timen kanselleres, og markeres i systemet som ledig og tilgjengelig for andre. Per i dag gjelder gebyret kun ved kontrolltimer og godkjenninger, og ikke de øvrige timebestillingene som kan foretas hos Statens Vegvesen.

Mange timebestillinger blir bestilt på vegne av andre eller på vegne av en bedrift. Uansett hvem og hvilket kjøretøy timen gjelder, så er det vedkommende som foretar timebestillingen som må betale gebyret. Gebyret følger dermed ikke den som er registrert eier av kjøretøyet. Etter bestilling mottar bestilleren en SMS-bekreftelse, samt en frist for når betalingen må være utført. I tillegg sendes det ut automatisk påminnelse på SMS dagen før timen. Det er både mulige å endre på timen samt å avbestille den, så fremt dette gjøres før timen. Det er enklere å endre på den bestilte timen, fremfor å avbestille den og så bestille på nytt. Gebyret refunderes i sin helhet, dersom en time avbestilles etter at gebyret er betalt.