Det viser deg at det har blitt vanskelige å få boliglån i utkantstrøk.

Det var NRK Vestland som fortalte historien om byggfirmaet Sørbøvåg i Hyllestad kommune, som opplevde stor interesse for sine nybygde boliger. Likevel fikk de problemer med å selge alle, fordi kjøpere i utkantstrøk sliter med å få innvilget boliglån.

Ved boligkjøp i byer og større tettsteder, er markedsverdien som oftest tilsvarende kjøpesummen. I utkantstrøk kan det derimot være til dels stor forskjell på de to beløpene. Nye boliger har en høyere kjøpesum enn markedsverdien for når boligen skal selges videre. Dette fører til at bankene krever at kjøpere i utkantstrøk stiller med høyere egenkapital.

Byggfirmaet Sørbøvåg mener dette kan føre til fraflytting. De oppførte nylig et rekkehus med seks boligenheter midt i kommunesenteret, etter å ha sett et marked for dette. Byggfirmaet opplevde imidlertid at mange interessenter som ønsket å kjøpe fikk nei fra banken. Daglig leder i byggfirmaet, Jostein Ryland, mener de kunne solgt både dobbelt så mange og kanskje også tre ganger så mange leiligheter, så fremt de interesserte kjøperne hadde fått boliglån. I stedet fikk de problemer med å selge samtlige av leilighetene.

  • Det er vanskeligere å få lån til å kjøpe ny bolig for personer som bor i utkantstrøk. Dette går spesielt ut over yngre personer, som på tross av fast lønn må forholde seg til leiemarkedet, sier Jostein Ryland.

Huseiernes Landsforbund bekrefter den økende tendensen. De har ikke utarbeidet tall, men ser at dette er et problem mange steder i landet. Spesielt gjelder det områder langs kysten av Vestlandet, i Nord-Norge og enkelte steder i Innlandet. Huseiernes Landsforbund mener løsningen er at Husbanken kommer på banen med startlån.

Statssekretær Geir Olsen (V) i Finansdepartementet forteller at det ikke er aktuelt å endre dagens boliglånsforskrift, som regulerer utlånspraksisen til bankene. Han forteller samtidig at forskriften skal opp til vurdering innen nyttår.

Jostein Ryland er derimot ikke enig med statssekretæren. Han mener at forskriftene ikke hensyntar totalen, og at bankene selv burde få bestemme hvem de skal låne penger til.

  • Konsekvensen blir at yngre mennesker må leie, noe som gjør det lettere for dem å flytte på seg. Det er frustrerende å se at de kan bytte adresse, ha samme lønn, få høyere levekostnader og så blir det plutselig enklere å få lån, avslutter Jostein Ryland.