Gjeldsregisteret er på plass - gjør de smarte kredittkort-grepene nå!

Nordmenn har akkumulert mye usikret gjeld i løpet av de siste 10 årene, og arbeidet med å etablere gjeldsregisterene har pågått i flere år. Ved å etablere disse tar man sikte på å bremse den eskalerende utviklingen av denne gjelden gjennom at bankene nå har et bedre beslutningsgrunnlag når de får inn søknader.

Noe som kanskje har gått litt i glemmeboken i det siste er at også kredittkort-rammen teller, og dette skal vi se litt nærmere på lenger ned i artikkelen.

Gjeldsregisteret gir oversikt

Gjeldsregisteret handler kort og godt om en mulighet til å gjøre bedre kredittvurderinger gjennom å få tilgang til kundenes samlede forbruksgjeld.

For å sette det i perspektiv: fra 2008 og frem til i dag har nordmenns samlede forbruksgjeld økt fra 39 milliarder kroner til 117 milliarder kroner.

I dag er det tre aktører som har fått tillatelse til å samle inn informasjon om nordmenns usikrede gjeld:

Kredittkort gjeldsregister
Kredittkortrammen teller også i gjeldsregisteret.

I disse registrene vil all usikret gjeld altså være synlig og dette inkluderer dagsfersk gjeld. Vi snakker her om følgende:

  • kjøpskreditt (om du kjøper noe i en butikk og velger avbetaling)
  • kredittkort
  • forbrukslån
  • faktureringskort (skiller seg fra kredittkort ved at hele det skyldige beløpet betales ved forfall)

Øvrige lån som er tatt med pant vil ikke vises i registeret, og det samme gjelder startlån til å kjøpe bolig. Studielån vil heller ikke vises i registeret.

Kredittkortrammen teller!

Det har naturligvis vært skrevet om dette tidligere men vi tenkte det kunne være greit med en liten oppfriskning og en aldri så liten påminnelse.

De aller fleste av oss har kredittkort og mange bruker det med måte eller ikke i det hele tatt, mens noen bruker det altfor mye. Før gjeldsregisterene kom på plass spilte det ingen rolle om du hadde ubrukt kreditt på kredittkortet ditt – altså at kredittkortet lå ubrukt i lommeboken din. I dag er det imidlertid slik at den totale kredittrammen din vil bli ansett som en del av den usikrede gjelden din!

Dette er viktig å ha i bakhodet og spesielt hvis du søker om f.eks. boliglån og befinner deg i nærheten av smertegrensen for hva du kan få i lån hos banken. Det ubrukte kredittkortet ditt vil altså telle som gjeld, og da er det viktig at du tenker over hvordan du skal håndtere dette.

Har du et kredittkort registrert i ditt navn vil dette altså telle som kreditt / gjeld i gjeldsregisterene, selv om du ikke har brukt det Årsaken til dette er åpenbar: så lenge du har et kredittkort med en gitt innvilget kreditt kan du i praksis bruke dette når som helst og opparbeide deg usikret gjeld. Har du et ubrukt kredittkort vil dette dermed altså tas med i kredittvurderingen når du søker om lån – og dette er bankene pålagt å gjøre.

Har du et kredittkort med en kredittramme på 10.000 kroner vil dette altså telle som om at du har 10.000 kroner i usikret gjeld. Det samme gjelder om du har et kredittkort med en ramme på 50.000 kroner eller 100.000 kroner – selv om saldoen er lik null.

Kutt kredittrammen
Kutt kredittrammen og fjern kort du ikke bruker!

Hva er smart å gjøre?

Først og fremst er det viktig at man kvitter seg med eventuell kredittkortgjeld man har så fort som mulig. Dette er en dyr gjeld med høye renter og hvis du sliter med å få den nedbetalt kan det være smart å vurdere en refinansiering.

Mange av oss har også flere forskjellige kredittkort og det som da er viktig er at man kvitter seg med de kortene man ikke bruker / har bruk for. Mange har fått tilsendt kredittkort etter å ha inngått kjøpsavtaler i butikker, eller man har kredittkort som ligger ubrukt fra gammelt av. Kvitt deg med disse ettersom kredittrammen på disse teller som gjeld/kreditt i gjeldsregisterene og at de dermed har en innvirkning på din kredittvurdering.

Når du har opparbeidet deg en oversikt over hvilke kredittkort du har og hvilken kredittramme du har på de forskjellige kortene er det deretter smart å vurdere hvor høy kredittramme du egentlig har bruk for. Jo lavere ramme du har jo bedre vil det se ut i gjeldsregisteret! Har du egentlig bruk for en kredittgrense på 50.000 kroner? Hvor mye bruker du kredittkortet ditt?

Hvor stor innvirkning dette vil ha vil naturligvis være forskjellige fra person til person og den livssituasjonen man befinner seg i. De som har en god og solid økonomi med lite lån fra før vil ikke bli like påvirket av dette som mennesker i den andre enden av den økonomiske skalaen.

Viktig for deg som er ung

Som vi allerede har sagt så vil det være forskjellig fra person til person hvor mye den innvilgede kreditten vil bety, men det er naturligvis spesielt én gruppe det vil bety mye for: de unge som skal kjøpe seg bolig for første gang.

De aller fleste vet hvor trangt nåløyet er for å komme seg inn på boligmarkedet og hvor tøft det kan være økonomisk. Bankene har nå med gjeldsregisteret i hånd et enda bedre og oppdatert verktøy for en grundigere kredittvurdering av deg

Hvis du/dere skal inn på boligmarkedet er det derfor ekstremt viktig at dere gjør en vurdering av kredittgrensene på kredittkortene deres, og hvis dere har muligheten til å nedjustere den er dette noe vi absolutt anbefaler. Har dere flere kredittkort kan dere med fordel kvitte dere med disse.

Husk på at dersom dere er et par som til sammen har en innvilget kreditt på 50.000 kroner hver så tilsvarer dette et lån på 100.000 kroner ekstra – og det betyr at du vil få 100.000 kroner mindre i lån.

Husk på: når du skal inn på boligmarkedet for første gang kan alle tusenlapper som er til din fordel være avgjørende for at du / dere ender opp med den boligen dere ønsker dere!