For alle som følger med på nyheter innen finans har det vært mye skriverier om et såkalt gjeldsregister. Her har det vært en rekke artikler, mange av de veldig gode og informative, men vi i forbrukslån.com ønsker allikevel å komme med litt presiseringer for deg som fortsatt er litt usikker på hvordan dette i realiteten er ment å fungere.

Hovedmålet med disse registrene er å hindre at husholdningenes gjeldsgrad fortsetter å øke, samt at bankene skal kunne ta enda mer presise kredittvurderinger av de som søker om forbruksfinansiering.

Registrene er begrenset til å å gjelde usikret forbrukskreditt, da dette ikke finnes i noe annet register. Først er det viktig å presisere at det kommer ikke ett gjeldsregister, men tre. Det er i hvert fall gitt tre konsesjoner fra norske myndigheter til tre ulike aktører for etablering av dette. Disse aktørene er;

  • Evry, som skal etablere et gjeldsregister kalt Gjeldsregisteret AS
  • Finans Norge, som skal etablere Norsk Gjeldsinformasjon AS
  • Experian skal etablere Experian Gjeldsregister AS

Disse skal alle være operative innen juli 2019, Evry sitt skal etter planen være operativt fra mars i år. Lurer du på hva som skiller disse registrene er du nok ikke alene., her kommer en forklaring fra hvert av registrene;

Gjeldsregisteret AS vil etablere et register i en database, hvor bankenes data dupliseres og oppbevares.

Norsk Gjeldsinformasjon skal etablere et indeksregister med informasjon om hvor du har gjeld.

Disse dataene hentes direkte ut fra de ulike finansinstitusjonene der det er registrert gjeld på deg. Når du søker et om lån kan data hentes ut av det finansforetaket du har søkt hos, de vil motta denne dataen anonymisert, de kan mao se hvor mye du har i gjeld, men ikke hvor du har denne gjelden.

 Experian Gjeldsregister AS vil gjøre det mulig å hente ut gjeldsinformasjon og gjennomføre kredittsjekk i en og samme operasjon. De omtaler dette som en smidig og kostnadseffektiv løsning, kan man lese på deres nettside.  

Datatilsynet har også vært på banen om dette. De har vært skeptiske til etableringen av disse registrene, da de mener slike registre er et stort inngrep mot personvernet vi har her i landet.

For deg som kunde er det spesielt en ting som er viktig å merke seg, og som kan slå negativt ut for deg. For en tid tilbake uttalte Finanstilsynet seg i VG om dette, og der fremgikk det at bankene kan ende opp med at både rentebærende saldo og ikke-rentebærende saldo inkluderes i din kredittvurdering. Sagt litt enklere så betyr dette at har du et kredittkort du f.eks benytter deg av i utlandet, på ferie, ved bestilling av reiser etc. vil kredittrammen du har på dette kortet tolkes som gjeld. Har du en ramme på 50.000 kroner, og har benyttet deg av ca. 10.000 av disse vil allikevel banken beregne dette som 50.000 kroner i gjeld.

Med andre ord er det ikke så lurt å ha mange kredittkort med ubenyttede rammer, det kan gå utover din kredittscore, som igjen kan gi deg et avslag på en søknad om et usikret lån som du ellers ville fått innvilget.

Nå skal ikke vi her i forbrukslån.com hevde at du bør løpe hjem og klippe kortene du har i to, de aller fleste har et kredittkort eller flere, og det finnes veldig mange gunstige og gode kort på markedet, gitt at de benyttes riktig. Det vi derimot anbefaler er å gå gjennom «kortstokken» du evt. har av kjøpskort og kredittkort og se hvilke kort du benytter deg av og hvilke du faktisk kan klare deg uten.

 Det er dumt å skaffe seg seg for mye «gjeld» i de kommende registrene, spesielt dersom gjelden ikke er reell. Det er også verdt å nevne at dersom du har noen kort som i dag har noe gjeld kan det være greit å samle disse i ett lån nå som vi er inne i det nye året, slik at du ikke betaler mer enn du må på denne gjelden. Her hos oss i forbrukslån.com kan vi hjelpe deg med dette, i tillegg til at du enkelt kan søke om et lite lån, et mellomstort lån eller et stort lån her hos oss. Vi vil innhente svar fra 16 banker for deg, det gjør deg i stand til å velge det rimeligste tilbudet som markedet vil gi deg.