Førstegangskjøpere av bolig i Oslo står overfor en nærmest umulig oppgave.

På vegne av NBBL har Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) utarbeidet en analyse over utviklingen av førstegangskjøpernes kjøpekraft. Analysen tar for seg tidsrommet 2003 til 2020, og viser at andelen førstegangskjøpere i denne perioden gikk ned fra 36 prosent til 5,9 prosent. Det er i ferd med å bli umulig å etablere seg for førstegangskjøpere i Oslo.

Det er data fra over 205 000 boligsalg som er gjennomgått og indeksert, og som nå ligger til grunn for analysen. Tallene viser at det stadig blir vanskeligere for unge boligkjøpere å etablere seg i Oslo. Tallene viser også at boligene i Oslo i perioden 2003 til 2007 ble solgt til 36 prosent førstegangskjøpere mellom 25 til 34 år. Fra 2008 til 2011 utgjorde førstegangskjøperne 25 prosent. I perioden 2015 til 2019 har førstegangskjøperne kun hatt økonomi til å kjøpe 5,9 prosent av boligene solgt i denne perioden.

Tallene viser også at en gjennomsnittlig førstegangskjøper kan kjøpe bolig til en verdi av 2 534 374 kroner. Det tilsvarer omtrent 800 000 kroner mer enn ti år tidligere. Denne summen er likevel ikke nok til mer enn et fåtall av boligene solgt i Oslo de siste årene.

  • Av tallene ser vi at fast stilling og lønn for mange førstegangskjøpere ikke er nok til å kjøpe bolig i hovedstaden. Unge som ikke har egenkapital eller hjelp fra foreldre, ender ufrivillig på leiemarkedet, forteller Bård Folke Fredriksen, adm.dir. i NBBL.

NBBL frykter at denne utviklingen vil føre til ytterligere prispress på de minste leilighetene som fremdeles er tilgjengelige på markedet.

  • En bedre balanse i markedet krever at det bygges nok av nye boliger i pressområdene. Omfanget må være stort nok til at prisveksten kan dempes. Disse negative tallene aktualiserer debatten om utbyggingshastighet, saksbehandlingstid, hva som tillates å bygge og kostnadene rundt oppføring av nye boliger.

Den viktigste årsaken til fallet i kjøpekraften er økte boligpriser og renter, strengere regler for boliglån og generell inflasjon. NBBL mener at en bedre metode som vil sørge for at flere kan oppnå målet om eie sin egen bolig, er å satse hardere på såkalte «eie for å leie»-prosjekter, samt andre alternative eiermodeller. Mange boligbyggelag har etablert nettopp slike ordninger.

  • Myndighetene bør studere disse ordningene, og tilrettelegge for slike modeller sånn at veien til egen bolig blir enklere. Da vil også færre falle utenfor, avslutter Bård Folke Fredriksen.