Siden nyttår har det vært en økning i konkurser i detaljhandelen, noe som forventes å fortsette i tiden fremover på grunn av koronakrisen. Konkursene har rammet alt fra frittstående butikker til større kjeder, inkludert Garderobemannen-kjeden hvor det viste seg at svært mange kunder hadde forskuddsbetalt for produktene. Flyselskapet Norwegian unngikk konkurs i tolvte time, mens en rekke norske arrangementer og festivaler over hele landet har blitt innstilt på tross av at kundene har forskuddsbetalt.

For mange vil en konkurs føre til at forskuddsbetalinger for varer og tjenester går tapt. Advokatfullmektig Tonje Hovde Skjelbostad i advokatfirmaet Legalis, mener folk flest ikke aner hvor risikabel det kan være med forskuddsbetaling.

  • Norwegian er nettopp reddet fra konkurs, nå er det høyere sjanser enn tidligere for at varer og tjenester du har forskuddsbetalt for ikke blir levert. Mange bedrifter sliter, på tross av tiltakspakker, avdragsfrihet og økte kreditter, sier hun.

Denne utviklingen bekreftes av DNB. De opplever en økning i antall henvendelser fra kunder hos selskaper som har gått konkurs.

  • Vi forventer at denne utviklingen forsetter i økende grad fremover, sier Vidar Korsberg Dalsbø, kommunikasjonsrådgiver i DNB.

Det er trist dersom du har bestilt og forskuddsbetalt for varer eller tjenester fra noen som har gått konkurs. Likevel er det ikke sikkert at pengene har tapt, men du må selv ta grep. Det første du må gjøre er å rette et krav til bobestyreren, som også må inkludere en begrunnelse.

  • Først må du rette kravet til boet, men som oftest kommer det ingen vei, sier Skjelbostad.

Betaling med kredittkort

Når du får bekreftet at du ikke får noe igjen fra boet, så er det betalingsmetoden du benyttet som bestemmer hva du har krav på. Mange forbrukerøkonomer har lenge tipset om at man må bruke kredittkort til nettkjøp. En av årsakene til akkurat det er konkurser.

  • Dersom du betaler med kredittkort, går kjøpet under Finansavtaleloven. Du må først rette krav mot boet og dokumentere at du har gjort det. Deretter må kredittyteren ta ansvaret dersom du har betalt med kort og ikke mottatt varen eller tjenesten, sier Skjelbostad.

Rettighetene dine til å få tilbake det du har betalt avhenger altså av hvordan du betalte.

  • Kjøp utført med debetkort, betaling med faktura eller bankoverføring gir ingen reklamasjonsrett ovenfor kortselskapet eller banken. Her kan kunden kun rette kravet sitt mot boet, sier Dalsbø.

Årsaken er at disse betalingstypene ikke er kredittkjøp. Det er ingen forsinkelse fra kunden betaler til firmaet mottar pengene. Noen unntak finnes, slik som betalingsløsningen til Klarna. Der kan kunden velge en forsinket betalingsfrist, noe som gjør betalingen litt sikrere siden den kan utsettes til varen er mottatt. DNB anbefaler at man alltid bruker kredittkort ved nettkjøp, som er betalingsmetoden som gir flest rettigheter. 

  • Kjøp utført med Visa eller Mastercard gir kjøperen reklamasjonsrettigheter gjennom betalingsnettverket. Visa er like sikkert som Mastercard, men betaler du med Visa må du være sikker på at det er kredittdelen av kortet som benyttes. Det skjer som oftest automatisk, men dersom du får valget mellom debet eller kreditt, er det viktig å velge kreditt, sier Dalsbø.

Dersom du ikke får refusjon fra Visa eller Mastercard, så er det Finansavtaleloven og avtalevilkårene som gjelder for kredittkortet som bestemmer utfallet av saken. Saken må i så fall meldes inn som en ordinær reklamasjon, som sendes til kredittyteren sammen med en begrunnelse. Dersom du ikke blir enig med kredittyteren, tas saken videre til Finansklagenemda.

Nettkjøp hvor Vipps er benyttet som betalingsløsning gir samme sikkerhet som kjøp med fysiske kort. Det forutsetter at det er en kredittdel i kortet som er knyttet til Vipps-appen. I appen er det også mulig å bytte mellom forskjellige kort.

DNB opplyser at bankene mottar et økende antall henvendelser relatert til forskuddsbetalinger og konkurser, men at det i hovedsak ikke skal ta så lang tid å få pengene refundert. Vanlig behandlingstid starter som oftest innen tre virkedager, mens det reklamerte beløpet i hovedsak blir midlertidig refundert når behandlingen starter. Deretter kan det ta noe tid før saken er ferdig behandlet, siden behandlingstiden hos Visa og Mastercard varierer. Saker kan ta opptil 60 dager, men korteieren blir løpende informert og kan også se status på saken i nettbanken.

Dersom du har forskuddsbetalt og mottakeren går konkurs, kan den såkalte separatistretten være en siste mulighet. Det gir deg eiendomsretten til en vare eller tjeneste du har kjøpt. I slike tilfeller må du kunne vise til en melding om at varen er sendt eller satt av til deg, slik at du kan dokumentere at du eier varen. Retten gjelder da en bestemt vare i et konkursbo. Men i utgangspunktet er det slik at du først eier en vare i dét den er levert, selv om du har forskuddsbetalt hele eller deler av den. Også ved et såkalt tilvirkningskjøp kan du ha rett til å motta varen. For slike kjøp er det kontraktsteksten som bestemmer dette, forutsatt at kontrakten klargjør tidspunkt for når varen er å anse som levert.