En undersøkelse gjennomført blant nesten 4 000 NHO-bedrifter, viser at 11 % av bedriftene ikke klarer å utbetale feriepenger til sine ansatte. Ytterligere 13 % svarer at de er usikre på om de klarer å utbetale dem til riktig tid i juni. Dermed risikerer 25 % av landets lønnsmottakere å ikke motta de lovpålagte feriepengene sine.

Undersøkelsen er den syvende i rekken som NHO utfører blant sine medlemsbedriften. Den viser at likviditetsproblemene hos mange bedrifter, spesielt de små, er så omfattende og akutte at de har problemer med å utbetale feriepenger til sine ansatte.

Det er bedrifter med ni eller færre årsverk som er høyeste representert blant bedriftene hvor feriepengene nå er i faresonen. Aktører innen reiseliv har det tøffest, der svarer 33 % at det ikke har penger til å utbetale feriepengene, mens 22 % er usikre.

Ole Erik Almlid, sjef i NHO, sier at tallene gjør inntrykk og at hovedorganisasjonen lenge har fokusert på feriepengeproblematikken. NHO ønsker nå en dialog med regjeringen og partene i arbeidslivet for å finne ut hvordan dette kan håndteres.

  • Feriepengene tilhører de ansatte og en eventuell ordning som sikrer dem må fungere slik at de ikke stopper i bedriftene, på tross av at bedriftene er i en slik situasjon hvor de trenger mer likviditet, sier Almlid.

Dersom den ansatte ikke får utbetalt feriepenger, er regelverket slik at den ansatte kan kreve inndriving på samme måte som andre kreditorer. Den ansatte kan begjære arbeidsgiver konkurs. Det synes Almlid er en dårlig ide.

  • Vi må for alt i verden ikke komme dit at de ansatte må begjære sine arbeidsgivere konkurs, sier Almlid.

Arbeidstilsynet opplyser at det er en forskjell dersom arbeidsgiveren ikke ønsker å utbetale feriepenger, sammenlignet med om arbeidsgiveren ikke klarer å utbetale feriepenger. Arbeidstilsynet anbefaler at ansatte som ikke mottar feriepengene sine sender et rekommandert brev til arbeidsgiveren sin, med krav om oppgjør innen en kort frist og samtidig understreker at saken vil forfølges videre dersom arbeidsgiverne ikke betaler innen firsten. Overholdes ikke fristen etter at det er sendt et slikt brev, kan sakes tas til Forliksrådet i kommunen hvor arbeidsgiveren er registrert. Dersom arbeidsgiveren ikke kan betale kan virksomheten slås konkurs, og den ansatte kan søke om dekning av lønn gjennom lønnsgarantiordningen fra NAV.