Ekspertene mener at tiden for å begynne å spare i aksjefond nå er inne.

Økonomer anbefaler aksjefondkundene om å la pengene stå, og i hvert fall ikke ta ut alt dersom det er nødvendig for privatøkonomien å gjøre et uttak. Situasjonen er fremdeles uavklart, og mange analytikere tror kursene skal videre ned før de til slutt når bunnen.

På tross av det er enkelte dager med oppturer på Oslo Børs, har det totale børsfallet vært stort. Det gir konsekvenser for alle som sparer i aksjefond. Ved inngangen til 2020 eide norske småsparere aksjefond for omtrent 170 milliarder kroner.  For to uker siden var gjennomsnittsfallet på 10 %, mens det i dag er på hele 20 %. Det tilsvarer et tap på 34 milliarder kroner.

De fleste børsene verden over har falt mellom 25 % og 35 %. Dette er likevel langt unna nivået til børsfallet under finanskrisen i 2008, som var på mellom 50 % og 60 %. Hvor stor fallet blir denne gangen avhenger av hvor lenge den økonomiske krisen varer, noe som igjen henger sammen med tidspunktet for når koronaviruset kommer under kontroll.

Som et verst mulig scenario, tror økonomene at fallet i aksjefondene skal ytterligere 30 % ned. Likevel anbefaler de at man allerede nå starter sparing i aksjefond, fremfor å vente til senere. Anbefalingen er å spare små men faste beløp. Ved at man nå starter en månedsavtale med sparing i aksjefond, vil det månedlige sparebeløpet over tid utgjøre en snittpris som blir overkommelig også dersom kursene skal videre ned. Snittprisen vil følge kursutviklingen måned for måned, og får dermed en snitt som gir et bra utgangspunkt når kursene etter hvert skal opp igjen mot normale forhold.

Dette forutsetter at det spares med langsiktighet, og at man ikke gjør uttak i panikk dersom kursene går videre ned. Samtidig anbefales det ikke å gå inn med store engangsbeløp, men å spre kjøpene ut over tid og ha like sparebeløp slik at man får en snittpris på kursen som over tid blir bra.

Etter finanskrisen i 2008 tok det mellom 3 og 5 år før aksjemarkedene nådde tilbake til gamle toppnivåer, noe som gir en pekepinn på hvor lang tid det kan ta også denne gangen. Økonomene anbefaler at man alltid har et 5-års perspektiv når det spares i aksjefond.