NAV har på under to uker mottatt 223.000 søknader om dagpenger

Siden Norge innførte strenge samfunnsinngripende tiltak torsdag 12. mars, har NAV mottatt totalt 223 000 søknader om dagpenger. Av disse gjelder 206 000 dagpenger ved permittering. Dette tilsvarer 8 % av hele den norske arbeidsstyrken. Oslo er fylket med høyest andel, på 9,6 %. Bare sist helg kom det inn 38 000 nye søknader om dagpenger, hvorav 34 500 gjaldt dagpenger ved permittering.

  • NAV mottar for tiden er svært høyt antall henvendelser og søknader. Vi gjør alt vi makter for at folk skal få pengene sine. Vi ber om at alle som klarer det benytter våre digitale tjenester for å finne svar på det de måtte lure på. Her legger vi også løpende ut informasjon til både privatpersoner og arbeidsgivere, sier Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør i NAV.

Hittil i løpet av 3,5 måned i 2020 har det kommet totalt 262 100 søknader om dagpenger, sammenlignet med 160 500 gjennom hele 2019 og 166 600 gjennom hele 2018.

En fersk undersøkelse utført av hovedorganisasjonen Virke, viser at flere permitteringer vil følge. Organisasjonen dekker områder som handel, kultur, reise, frivillighet, kunnskap og teknologi, og dekker dermed alt fra apoteker til kulturinstitusjoner. 

Undersøkelsen til Virke viser at 17 % av medlemsbedriftene har hatt et fall i omsetningen på over 70 %. Blant virkes medlemmer er 65 000 permitterte, mens ytterligere 27 000 står i farge for å følge samme skjebne.

  • De viktige nå er at bedriftene har arbeid til folk når krisen er over. Der er vi ikke i mål, tiltakene myndighetene har igangsatt har stoppet noen blødninger til norske bedrifter, men det har ikke åpnet luftveiene. De er mange tusen små og mellomstore bedrifter over hele landet som nå er i ferd med å gå tomme for luft, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Undersøkelsen ble utført mellom 19. til 20. mars, og hadde 1 849 respondenter. Nøkkeltallene i undersøkelsen viser at 19 % av bedriftene har stengt, mens 37 % melder om kraftig nedgang i etterspørselen. Hele 41 % av bedriftene opplever store likviditetsproblemer. 

Virke mener de politiske tiltakene tar for lang tid å iverksette. På tross av at det er positivt med endringene i permitterings- og sykelønnsordningen, har ordninger slik som reduksjon av arbeidsgiveravgiften liten virkning når arbeidsgiveren allerede har permittert sine ansatte. Virke mener derfor at bedriftene burde fått tilbakebetalt den innbetalte avgiften fra første termin. Virke etterlyser også at bankene umiddelbart må utvise en nødvendig fleksibilitet ovenfor næringslivet. Først og fremst er virke mest bekymret for de permitterte.

  • Tallene blir verre og verre for hver dag. Det har aldri vært så mange permitterte i våre næringer noensinne. Halvparten av bedriftene i handels- og tjenestenæringen har nå permittert sine ansatte, det er dramatiske dager for både bedriftene og de ansatte som står uten arbeid. Vi frykter at dette kan skape varige endringer i mange bransjer, sider Horneland Kristensen.