Forfatter Jon Hustad frykter at de økonomiske tiltakene vil ta livet av flere enn selve viruset.

Forfatter Jon Ottar Hustad forteller i et intervju med Nettavisen at han tror lang flere vil dø av de økonomiske tiltakene, enn av selve koronaviruset. 200 000 nordmenn er i dag permitterte, arbeidsledigheten har ikke vært høyere siden depresjonen på 1930 tallet og de fleste næringer gjennomgår en dramatisk nedgang. Hustad mener de massive tiltakene er i ferd med å fullstendig ødelegge verdensøkonomien. Han har i en årrekke skrevet økonomibøker, og er vettskremt over dagens situasjon.

  • Alle tiltakene gjøres for å beskytte eldre og personer med kroniske underliggende sykdommer. Vi stenger arbeidslivet for å sikre dem som ikke er i arbeidslivet. Hvis målet er å beskytte gamle og syke, så må de beskyttes mens resten av samfunnet går rundt, sier Hustad.

Han mener at dersom helsevesenet skal vernes, er det er enda viktigere å sørge for at sårbare grupper ikke får smitten, i form av karantene. Hustad mener beslutningen om å stenge skolene kun var en politisk beslutning, og at dersom økonomien stenger lenge nok så vil til slutt sykehusene også bli stengt. 

Hustad mener folkehelsen må sees i sammenheng med samfunnsøkonomien, og viser til Italia som forventet at turisme skulle bidra med 240 milliarder euro i år. Det er nå radert ut som en følge av epidemien. Han tror land som Spania, Hellas og Portugal kan kollapse totalt dersom situasjonen vedvarer.

  • Jeg klarer ikke se for meg at Nord-Europa atter en gang skal redde Sør-Europa. Det kan gå mot rene opprøret i sør når folk der mister sparepengene, arbeidsplassene og inntektene sine, sier Hustad.

Han mener de forskjellige landenes regjeringer kan benytte seg av to ulike tilnærminger. Enten kan de omtrent stenge ned landene, eller så må de innta en mer moderat tilnærming hvor det meste holdes åpent. Hustad viser til at Sverige har valgt å holde barnehager og skoler åpne, og at landet tror stenging ikke bidrar vesentlig til å redusere smitten.

  • Jeg er ikke i tvil om at langt flere vil dø av tiltakene enn av selve koronaviruset. I Italia har 4 000 mennesker mistet livet. Men når de er ute av krisen, har de en økonomi som kanskje er 25 % dårligere enn i dag. Det vil gi arbeidsledighet og kutt i velferdsordninger slik at sykehusene risikerer å stenges ned, sier Hustad.

Han viser til at sosial kontakt er den viktigste bidragsyteren til folkehelsen. Mangel på sosial kontakt gir dårligere immunsystem og psykiske lidelser, mens arbeidsledighet gir fysisk sykdom. Hustad henviser til en rapport laget av medisintidsskriftet Lancet, som viste at finanskrisen førte til over 500 000 ekstra dødsfall på grunn av kreft.

  • Sykdommer som kreft, hjerteproblemer, depresjoner og alkoholisme kom i kjølvannet av finanskrisen, og som følge av at folk fikk en manglende rytme i hverdagen til å gjøre fornuftige gjøremål. Jeg tror det vil dø millioner av mennesker globalt på grunn av de omfattende økonomiske tiltakene.

Hustad er klar over at synspunktene hans er kontroversielle. Folkehelseinstituttet (FHI) deler likevel deler av synspunktene hans, og mener at poengene hans belyser viktige problemstillinger. Samtidig advarer FHI mot å ta for lett på helsekonsekvensene til koronaviruset.