Svindelere finner nå på nye muligheter ettersom mange har hjemmekontor.

Førstestatsavdokat Inge Svae-Grotli i Økokrim advarer mot svindlere som utnytter situasjonen ved at mange nå arbeider fra et hjemmekontor. Økokrim mener bruken av hjemmekontor gjør både næringslivet og ansatte mer sårbare, og påpeker viktigheten av å innføre rutiner som avdekker og håndterer unormale hendelser.

Advarselen kommer samtidig med at Interpol advarer mot falske nettbutikker som later som de selger smittevernsustyr. Økokrim mener det er kyniske svindlere som nå forsøker utnytte situasjonen verden står inne i. Metodene er imidlertid kjente, men selve innpakningen har blitt tilpasset etter dagens situasjon.

Grotli tror det vil komme flere forsøk på fakturabedragerier i tiden fremover, siden det blir vanskeligere å kontrollere fakturaene hos bedriftene.

Jernbanedirektoratet har sett seg nødt til å gå ut med advarsel til alle sine ansatte, etter at det ble forsøkt utført SMS-svindel hvor svindlere utga seg for å være fra ledelsen. I meldingen blir de ansatte bedt om å installere et verktøy, som skal forenkle kommunikasjonen. Meldingen er skreddersydd mot Jernbanedirektoratet og dagens situasjon.

Også Kripos har gått ut med en advarsel, etter å ha fått meldinger fra sikkerhetsselskaper om at mange nå mottar e-poster som later til å være sendt fra Verdens helseorganisasjon (WHO). E-postene gir seg ut for å inneholde viktig informasjon om tiltak for å unngå å bli smittet av koronaviruset. I liket med Økokrim mener også Kripos at hjemmekontor skaper en mer sårbar situasjon. Kripos anbefaler alle til å være forsiktige med linker og vedlegg de åpner, og ikke sende ut sensitive personopplysninger, PIN-koder, passord eller betalingsinformasjon til andre.

Geir Myrdahl Køien, professor i cybersikkerhet ved Universitetet i Sør-Øst Norge, er av samme oppfatning som Kripos. Han understreker at passord og ID-opplysninger aldri må gis ut overhodet. I tillegg mener han at det er viktig å oppdatere antivirus og Windows, noe som hjelper mye på sikkerheten.

Køien mener det omtrent er å forvente at svindlere forsøker slå til i situasjonen som har oppstått, og at det dessverre er typisk at det kommer kreative svindlere og organiserte kriminelle på banen i slike situasjoner. Køien mener hjemmekontor-løsningene er sårbare når de ansatte bruker sine egne PCer som kan ha redusert sikkerhet. Det oppstår en dårlig kombinasjon når de bruker sitt eget utstyr til å koble seg opp mot bedriftens systemer.