Forskere frykter at nedstengingen av Norge kan bli langvarig.

Det er NTB som har samles synspunkter fra flere norske forskere om hvor lenge de tror nedstengningen av Norge vil vare. Ingen vet med sikkerhet hvor lenge krisen vil vare, men de fleste forskerne ser for seg en langvarig nedstengning av Norge. Dermed kan det gå lang tid før hverdagslivet og den norske økonomien kommer tilbake til normalen.

Smitteforsker Arnoldo Frigessi tror effekten av koronatiltakene først viser seg om en fjorten dagers tid. Han tror restriksjonene vil vare frem til slutten av mai. Frigessi mener at Norge først må passere innleggelsestoppen av mennesker på sykehus, før det norske folket kan komme tilbake til arbeid og skoler. Frigessi arbeider som statistiker og er professor ved Senter for biostatistikk og epidemiologi ved Universitetet i Oslo.

  • Jeg tror vi må regne med restriksjoner i to måneder fremover. Det viktigste nå er å holde antallet alvorlig syke på et nivå som er håndterbart for helsevesenet, sier Frigessi.

Professoren følger coronaepedimien svært tett, og mener at vi vil se en svakere vekst i antall innleggelser på sykehusene i tiden fremover. Det forutsetter at tiltakene som er innført har lyktes.

  • Selv om effekten skulle vise seg å ikke være så stor om to uker, er det viktig å ikke miste motet. Selv om resultatene ikke skulle vise se gå være fantastiske, så er det viktig å ha i bakhodet at det sannsynligvis hadde vært mye verre uten restriksjonene, avslutter Frigessi.

Det er per i dag nærmere 1 400 offisielle coronasmittede i Norge, men mørketallene vurderes som store. Begrenset kapasitet fører til at det stort sett bare er helsepersonell som testes i dag. Antall innleggelser på sykehus kommer til å bli en av de viktigste indikatorene på epidemiens omfang. Per i dag har dette passert 70 mennesker.

Professor Steinar Westin i sosialmedisin ved NTNU er svært fornøyd med coronatiltakene som er innført. Han mener det er umulig å vite hvor lenge nedstengningen av Norge vil vare, men at det like gjerne kan gå langt ut på høsten.

  • De vedtakene som er gjort nå gir myndighetene tid til å vurdere situasjonen. Det eneste riktige er å bruke storslegga nå slik at vi kommer i gang. Effekten av tiltakene og hvorvidt de fungerer tar det tid å få svaret på. Beslutninger må deretter tas løpende, sier Westin.

Professor emeritus (pensjonert) Dag Steiner Thelle ved Universtitetet i Oslo, vektlegger at Kina nådde toppen etter omtrent tre måneder.

  • Ingen vet når Norge når toppen, men jeg tenker det begynner å roe seg ute i juni. Den største utfordringen er om det blir flere smittede på sykehusene. Klarer man å trekke dette over et år eller to, vil sykehusene klare det, sier Thelle.

Pandemiforsker Svenn-Erik Mamelund ved Oslo Met mener at dataene om utbruddet i Kina ikke nødvendigvis er overførbare til Norge og land i vesten, siden man ikke går like strengt til verks her når det gjelder tiltak.

  • Her lar det seg ikke gjøre å være sikker. Men mine kinesiske kolleger som arbeider med problematikken, mener epidemien vil vare til ut april i Kina. Dersom vi kan regne med samme forløp i Norge, kan den dermed vare til opp mot sommeren, sier professor Christian Stenseth.

Stenseth er imidlertid ikke sikker, ikke minst fordi det er forskjellige tiltak i Europa, Amerika og øvrige land. Tiltakene i utlandet vil også påvirke forholdene i Norge. Mye tyder dermed på at nedstengningen av Norge kan bli langvarig.