Norske myndigheter har vedtatt en enorm krisepakke.

Den norske økonomien har på kort tid blitt snudd på hodet. Titusenvis av arbeidstakere er allerede permittert, det ventes at tallene vil nå flere hundre tusen. Små og store bedrifter landet over har nå et kraftig likviditetsbehov. Dette er årsaken til at regjeringen kunngjør etablering av to garanti- og låneordninger på minst 100 milliarder kroner, som skreddersys for å trygge norske arbeidsplasser og den norske økonomien.

  • Tiltakene regjeringen har innført for å stoppe epidemien, har rammet små og store bedrifter hardt. Vi ser nå at dette er en krise som rammer alle bransjen. Mange opplever at de over natten står uten inntekt og oppdrag, og alle har regninger som må betales. Mange er nå redde for jobben sin, sa Erna Solberg.

Fristen for å betale arbeidsgiveravgiften den 15. mai blir også utsatt, og det gjøres løpende vurderinger for hvilke tiltak som skal igangsettes. Hovedfokus nå er på å bedre likviditeten til bedriftene, mens det fremover vil komme flere og bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten i økonomien. Det første som trer i kraft, er at staten oppretter et krisefond på 100 milliarder kroner for norsk næringsliv.

Den ene ordningen skjer ved at det etableres en statlig lånegaranti for banklån, som rettes spesielt mot små og mellomstore bedrifter. Denne garantien vil sørge for at de kan skaffe likviditeten de trenger for å komme gjennom den tøffe perioden som venter fremover. Staten vil garantere for en større andel av lånene, mens ordningen skal forvaltes av landets banker. Samtidig overlates det til bankene å stå for kredittvurderingen. Ordningen skal på plass med en gang det er praktisk mulig.

Den andre ordningen er rettet mot Norges største bedrifter, som i større grad låner gjennom obligasjoner. Finansminister Jan Tore sanner fortalte at Statens obligasjonsfond skal gjenopprettes. Det vil bidra til å gi bedriftene økt likviditet slik at de fremdeles får lån, samtidig som det vil bidra til å bygge tillitt i kapitalmarkedene. Obligasjonsfondet skal være på opptil 50 milliarder kroner, og det skal forvaltes av Folketrygdfondet.

Regjeringens mål er at flest mulige norske bedrifter skal overleve dagens spesielle situasjon. En av tre norske bedrifter er kunde i DNB, som umiddelbart svarer at de to nye tiltakene virker lovende.

  • Regjeringens tiltak kan bli svært viktige for bedrifter som nå opplever avbestillinger, lukking og manglende leveringer, sier Kjerstin Braathen, konsernsjef i DNB.

Kjerstin Braathen mener at statlige garanti- og låneordninger på 100 milliarder er kraftige grep, vil gjøre bankene i stand til å hjelpe flere bedrifter med å komme seg gjennom en svært krevende periode fremover. Også Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) støtter tiltakene.

  • Dette er med å bidra til å sikre tilgang på kreditt for små og store bedrifter, noe som er helt avgjørende for bedriftene. Dessuten er det bra at regjeringen varsler større rammer dersom det skulle bli nødvendig, sier Ole Erik Almlid, direktør i NHO.

Hovedorganisasjonen Virke mener tiltakene er gode, men at de bare er en start. De mener det må på plass tiltak som gir bedriftene sårt tiltrengte penger her og nå.

  • Vi trenger tyngre skyts for å holde norske bedrifter i live gjennom krisen. Merverdiavgift er en stor utgiftspost for vår næring, derfor burde regjeringen stoppe innbetalingen av merverdiavgift. Dessuten savner vi fremdeles en kompensasjonsordning for dem som er hardest rammet av nedstengninger, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.