Både coronaviruset og oljeprisene påvirker det store børsfallet. Hva betyr det for deg?

Oslo Børs er inne i en ny uke med store fall. Nå varsler næringslivstopper at børsfallet får konsekvenser for norsk næringsliv. Hotellkongen Petter Stordalen frykter omfattende permitteringer, mens administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk industri tror børsfallet vil føre til permitteringer og i ytterste fall oppsigelser dersom dagens situasjon fortsetter videre.

  • Det vil blant annet føre til en økende mengde permitteringer. Drar situasjonen ut i tid, vil den også føre til nedbemanning og oppsigelser, sier Lier-Hansen.

Årets lønnsoppgjør, som er de årlige lønnsforhandlingene mellom norske arbeidsgiverorganisasjoner og arbeidstakerorganisasjoner, starter i slutten av mars. Det er alltid industriarbeiderne som forhandler først om lønnsøkning, siden de arbeider i virksomheter som er spesielt følsomme for utenlandsk konkurranse og økonomi. Lønnsoppgjøret til industriarbeiderne fungerer derfor som en mal når andre arbeidstakergrupper skal forhandle om sin lønn.

I fjor økte norske lønninger med 3,4 %. Fellesforbundet varslet 18. februar at de i år vil kreve en lønnsvekst på nærmere 4 % enn 3 %. De siste ukenes hendelser med store fall på børsene etterfulgt av et dramatisk oljeprisfall, har trolig satt en effektiv stopper for dette. Lier-Hansen mener årets lønnsoppgjør sannsynligvis vil ligge ned mot 2 %. Det er også mulig at årets lønnsoppgjør rett og slett blir avlyst i frykt for spredning av viruset. I så fall vil sannsynligvis fjorårets oppgjør bli videreført, det vil si at lønnsnivået blir nøyaktig som i fjor.

Flere norske bedrifter opplever allerede redusert aktivitet, men den største reduksjonen er ventet å komme. Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB mener det vil føre til økt arbeidsledighet. Hun tror personer som er arbeidsledige i dag, vil slite med å finne seg jobb dersom dagens økonomiske situasjonen fortsetter videre.

  • Det blir sannsynligvis et vanskeligere arbeidsmarked for de som er arbeidsledige. Men har du huslån, vil du derimot kunne spare penger, sier Haugland.

For de med store huslån, vil rentekuttet som de fleste antar skal komme, føre til lavere rentekostnader. Boligmarkedet går derimot tøffere tider i møte. Ledende eiendomsmeglere varsler allerede nå om færre boligomsetninger, siden de turbulente forholdene i den norske økonomien nå fungerer som en brems på boligkjøperne.

Sjeføkonom Øystein Dørum i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) uttrykker stor bekymring for hvordan kombinasjonen coronaviruset og oljepriskonkurransen mellom Russland og Saudi-Arabia vil påvirke den norske økonomien.

  • Norge er en liten, åpen og oljesmurt økonomi. Dette er svært bekymringsfullt for den norske økonomien, sier Dørum.

Norsk industri vil merke at den internasjonale økonomien går tregere. Dørum mener at dette vil legge seg som en mørk sky over årets lønnsforhandlinger. Han tror også at fallet i verdensøkonomien vil føre til høyere arbeidsledighet.

  • Dersom OECD har rett med sitt såkalte domino-scenario hvor veksten i verdensøkonomien halveres, vil det føre til lavere sysselsettingsvekst og høyere arbeidsledighet enn vi har regnet med til nå, fortsetter Dørum.

Professor i samfunnsøkonomi ved NTNU, Ragnar Torvik, mener frykten for coronaviruset er så kraftig, at folk endrer vanene sine. De slutter å reise, fly, bestille hotell og unngår steder med mye mennesker – slik som restauranter og kjøpesentre. Det gir konsekvenser for de som har investert i fond og aksjer. Torvik mener likevel at mange tåler faller, og advarer mot å selge seg ut nå.

Han støttes av sjefstrateg Petter Hermanrud i Sparebank 1.

  • Normalt lønner det seg å sitte rolig i båten, spesielt når aksjen har falt mye. Dette er sannsynligvis heller et bra tidspunkt for å kjøpe aksjer, sier Hermanrud.

Torvik legger til at mange norske aksjer får ekstra fall, siden det er mange selskaper på Oslo Børs som er sårbare for svingninger fra oljebransjen.

  • Har du investert i norske aksjer får du en dobbelt smell. Alle aksjene i den norske børsen rammes av både coronaviruset og oljeprisfallet, sier Torvik. Han mener at folk som har penger i private pensjonsfond kommer til å tape litt, men ikke mye. Folk som har spart i aksjefond over tid har uansett hatt veldig høy avkastning de siste årene. Derfor skal vi ikke overdramatisere dette fallet når det sees i et lengre tidsperspektiv, avslutter Torvik.