Arbeidstakerorganisasjonen Parat har over 40 000 medlemmer i alle sektorer av arbeidslivet. De har satt sammen svar på de vanligste spørsmålene de har mottatt i forbindelse med arbeidstakernes frykt for coronaviruset, og de mulige virkningene det kan ha på privatøkonomien.

Får jeg lønn dersom jeg må sitte i hjemmekarantene?

  • Dersom arbeidsgiveren din bestemmer at du må ha sitte i hjemmekarantene uten at det foreligger sykemelding, må arbeidsgiveren din betale lønn. Dersom det det er legen som ber deg være hjemme, enten fordi det ventes på testresultat eller i påvente av en sykemelding, er dette også i arbeidsgivers interesse at du ikke kommer på jobb, og derfor nærliggende at arbeidsgiver betaler lønn. Dette bør du avklare med en telefon til arbeidsgiveren din så raskt som mulig.
  • NAV har gjennom et rundskrift datert 27. februar åpnet for at sykemeldinger kan gis per telefon, det er tilstrekkelig at det finnes risiko for at man er smittet for å bli sykemeldt. Av rundskrivet fremgår det også at dersom lege eller kommunelege pålegger karantene, så vil du ha krav på sykepenger.

Hvem betaler lønnen min dersom jeg settes i karantene eller jeg blir syk?

  • Dersom du er sykmeldt fordi har blitt coronasmittet, har du rett til sykepenger fra første sykefraværsdag. Arbeidsgiver betaler sykepenger for de 16 første kalenderdagene, mens folketrygden overtar fra og med sykedag nummer 17. Dersom arbeidsgiver har satt deg i hjemmekarantene uten sykemelding, er det arbeidsgiver som betaler lønnen din.

Jeg er redd for å bli smittet. Kan arbeidsgiveren min nekte meg å jobbe hjemmefra?

  • Dersom det foreligger åpenbar fare for smitte og du er i faresonen for livstruende sykdom, kan du ikke pålegges å utsettes for denne risikoen. Men det må alltid vurderes individuelt, med utgangspunkt i hvor farlig sykdommen er for deg dersom du blir smittet, og hvor stor risikoen for smitte faktisk er.

Tas dagene i hjemmekarantene av sykedagene eller av feriedagene mine?

  • Dersom arbeidsgiver pålegger deg å være hjemme, kan dette ikke tas av feriedagene dine. Dersom du selv velger å være hjemme uten at arbeidsgiveren din pålegger deg dette, og du ikke kan påvise akutt fare for å bli smittet, må du forsøke å bli enig med arbeidsgiveren din om å få være hjemme eller jobbe hjemmefra. Dersom arbeidsgiveren din ikke godtar dette, kan du forsøke å få avviklet ferie eller be om ulønnet permisjon.

Arbeidsgiveren min frykter smittefaren, har de rett til å permittere meg?

  • Det er ikke lovbestemte vilkår for permitteringer, som reguleres i hovedavtalene mellom partene i arbeidslivet. Permittering kan benyttes ved forbigående redusert arbeidsmengde, dersom det fører til at arbeidsgiveren din ikke har arbeid å tilby deg. Frykt for smittefare er ikke permittering begrunnet med mangel på arbeidsoppgaver, og dermed ikke permitteringsårsak.

Hva skjer dersom jeg blir smittet eller blir syk på reise eller på ferie?

  • Dersom du blir syk på reise eller på ferie, og fremdeles er syk etter at reisen eller ferien er avsluttet, kan du kreve å få ferien utsatt. Du må legge frem legeerklæring, og melde fra til arbeidsgiveren din så raskt som mulig at du ønsker å utsette ferien. Dette kan du gjøre samtidig som du sender inn sykemelding. Venter du og det går for lang tid, risikerer du å miste muligheten til å komme med krav om å få utsatt ferien.

Har jeg krav på sykepenger dersom jeg blir smittet eller syk på reise?

  • Folketrygden krever at du må oppholde deg innenfor EØS for å motta sykepenger. Blir du syk i et land utenfor Europa har du ikke rett til sykepenger. Det er derfor viktig å ha en god reiseforsikring i orden før du reiser, og kontrollere at den dekker eventuelle medisinske kostnader, opphold på sykehus eller ekstra kostnader i forbindelse med smitte eller sykdom.