Småaksjesparere har blitt hardt rammet av kursfallet i Norwegian den siste tiden.

Med et kursfall på 53 % den siste måneden er dette svært dårlig nytt for mange små aksjesparere. Norwegian har vært et populært valg hos småsparerne, som det siste året har kjøpt seg kraftig opp i flyselskapet.

Norwegians problemer startet riktignok lenge før coronaviruset, som nå har sendt aksjekursen til et rekordlavt nivå på 17 kroner. For ett år tilbake deltok 15 000 småsparere registrert hos AksjeNorge på en emisjon hos Norwegian, laget for å bedre selskapets likviditet. Den gangen ble småsparerne anbefalt å ha fortsatt tro på Norwegian, slik at aksjeverdiene ikke skulle gå tapt. Kursen lå på over 60 kroner. I etterkant falt markedsprisen til Norwegian til omtrent 30 kroner, før aksjekursen karret seg opp til over 40 kroner. Dette er fremdeles langt over gårdagens bunnotering.

Tall fra AksjeNorge viser at det ved utgangen av første kvartal i fjor var 22 750 private aksjonærer i Norwegian. Disse eide totalt 27,39 millioner med aksjer hos Norwegian, den gang verdt 1,1 milliarder kroner. Ved fjorårets utgang hadde omfanget økt til over 40 000 private aksjonærer i Norwegian. De eier totalt 41,3 millioner med aksjer hos Norwegian, til en verdi av 1,6 milliarder kroner. Dersom disse har beholdt aksjepostene sine frem til i dag, må de ta et kurstap på hele 800 millioner kroner.

I tillegg til AksjeNorge har også Nordnet 11 855 norske småaksjonærer hos Norwegian, som har aksjeverdier for til sammen 550 millioner kroner. Fallende kurs har derimot ikke skremt småsparerne, hittil denne uken er det mange som har benyttet den lave kursen til å gjøre store aksjekjøp hos Norwegian. Ekspertene advarer imidlertid, da usikkerheten rundt coronaviruset er stor. Situasjonen kan eskalere og føre til at lufttransporten stanses, noe som raskt vil gi utslag gjennom ytterligere fall i kursene hos flyselskapene.

Parallelt med dette har Norwegian en høy gjeldsgrad, noe som blir ekstra uheldig for selskapet når børsene er urolige. Norwegian gikk torsdag ut og forsikret aksjemarkedet om at selskapets låneforfall i november er under kontroll. Samtidig mener analytikere at markedet overreagerer på hvilke konsekvenser coronaviruset får for Norwegian.

Den kinesiske flytransporten ble hardt rammet etter utbruddet, men begynner nå å normalisere seg. Dette kan være en indikator på at det er liten sannsynlighet for av europeisk flytransport vil rammes.