Fastrentene på boliglån kuttes.

I går meldte DNB at fastrenten settes ned på boliglån, det er tredje gang banken reduserer fastrenten på en enkelt uke. Samtlige fastrentelån er nå satt rimeligere enn lån med flytende rente. DNB opplyser at de følger pengemarkedsrentene, og at fallene for de lange rentene har vært store den siste tiden.

Men DNB er ikke alene om å gi rentekutt på fastrentelån. I dag meldte Nordea om reduksjon i fastrentelånene for andre gang på en uke. Det er usikkerheten i markedet knyttet til coronavirusets herjinger som er den direkte årsaken til at Nordea nå velger å redusere fastrentene.

Danske Bank har også kuttet i fastrentelånene sine. Kuttet gjelder kunder fra fagforbundet Akademikerne, og øvrige personkunder. Fastrentelån med 3-års binding ble redusert med 0,10 prosentpoeng, fastrentelån med 5-års binding ble redusert md 0,15 prosentpoeng og fastrentelån med 10-års binding ble redusert med 0,19 prosentpoeng.

Danske Bank opplyser at det er det kraftige fallet i pengemarkedsrenten den siste tiden som er årsaken til rentekuttene. Banken ønsker å tilpasse seg den nåværende situasjonen i markedet. Dessuten forteller Danske Bank at de har gitt et kundeløfte om å være garantist for god konkurranse i bankmarkedet i Norge.

At fastrenten reduseres flere ganger på en uke, er svært uvanlig. Spesielt at så mange banker gjør det samme. Årsaken til fastrentereduksjonen er den økende sannsynligheten for at de flytende rentene nå skal falle. Dersom uroen i markedet fortsetter, vil mest sannsynlig også vanlige boligrenter reduseres.

Ekspertene råder imidlertid bankkundene til å fremdeles å forholde seg til løpende renter, med mindre man ønsker å binde renten for å få forutsigbarhet på privatøkonomien. Det er også mulig å binde renten på deler av lånet. Samtidig påpekes det at det er begrenset hvor mye man kan tape på å binde renten, nå som fastrenten har blitt så lav.

For å finne ut hvem som tilbyr den laveste fastrenten, må renten sees opp mot lånebeløpet og antall år med bindingstid. For fastrentelån på 2 millioner med 3-års bindingstid, er det Sbanken som kommer best ut med 2,40 %. Deretter følger Sandnes Sparebank med 2,46 % og KLP Banken med 2,50 %. For samme beløp med 5-års bindingstid, kommer Sandnes Sparebank best ut med 2,46 %. Deretter følger KLP Banken med 2,50 % og Sbanken med 2,50%. For samme beløp med 10-års bindingstid, er det KLP Banken som tilbyr best rente med 2,60 %. Deretter følger Sandnes Sparebank med 2,61 % og Danske Bank med 2,64 %.