Sjefstrateg i Sparebank 1 Markeds frykter dyp resesjon som følge av coronasituasjonen.

På tross av snart to uker med fall på Oslo Børs, forsetter kursene å falle videre. I dag var fallet en periode på over 10 %, noe som tilsvarer børskrakk. Dagen endte opp med en hovedindeks som gikk ned 8,77 %. Børsene over hele Europa fortsetter fallene, mens Wall Street ikke har opplevd en dårligere dag siden kjempekrasjen i 1987. I morgen fortsetter etter all sannsynlighet børsfallene verden over

Sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets følger utviklingen nøye. Han frykter dyp resesjon og konkurser på børsen, og mener det er 60 % sannsynlighet for at vi nå står ovenfor en dyp resesjon.

  • Egentlig er ikke dette så uvanlig som man kanskje tror. Frem til 2009 falt det 50 % eller enda mer fra topp til bunn hvert femte år. I 2008 var fallet enda større, det samme gjelder 2002 til 2002 og 1992 til 1992, sier sjefstrateg Peter Hermanrud i Sparebank 1 Markets.

På tross av dette mener han det er sannsynlig at verdensøkonomien kan gå inn i en dyp bølgedal, med andre ord en resesjon. En resesjon er betegnelsen på et omfattende fall i økonomien, som på få måneder svekker hele kjeden med alt fra brutto nasjonalprodukt, lønninger, sysselsetting, industriproduksjonen og alle ledd som selger varer og tjenester.

Tidligere i dag la regjeringen frem en krisepakke for å hindre spredningen av koronaviruset. En mengde offentlige institusjoner som barnehager, skoler og høyskoler stenges. Det samme gjelder for en mengde private virksomheter, slik som frisørsalonger, puber, restauranter og treningssentre.

  • Dette får helt klart ringvirkninger. Spørsmålet er hvor lenge tiltakene varer, og om vi klarer å komme opp igjen til aktivitetsnivåene før krisen. Bedrifter med for mye gjeld får store problemer nå. Mange har fremdeles like høye kostnader, mens inntektene strupes. Det gir liten vilje til refinansiering, noe som vil skape konkurser på børsen. Dersom ikke myndighetene går inn med omfattende tiltak, vil det bli mange, sier Hermanrud.

Han viser spesielt til bedrifter innen turisme, reiseliv og oljenæring. Men situasjonen er selvfølgelig lite gunstig for samtlige som nå må stenge dørene.

For å beregne sannsynligheten for resesjon, benytter Hermanrud børsterminologien pris/bok. Det er en verdi som forteller om aksjenes eller børsens prising, i forhold til bokførte verdier.

  • Når det er veldig gode tider, er pris/bok på over 2,0. Når det er krise er pris/bok nede på 1,0 til 1,2. Akkurat nå ligger vi på 1,45 noe som betyr 60 % sjanse for dyp resesjon og 40 % sjanse for at et er forbigående, sier Hermanrud.

Hermanrud er imidlertid åpen for at dette raskt kan endres. Han viser til at det til nå kun har vært negative nyheter. Dersom det begynner å komme positive nyheter, slik som at spredningen bremser i Europa og at den kinesiske økonomien begynner å komme i gang igjen, vil dette kunne gi positive triggere. Når det gjelder USA mener han nyhetene sannsynligvis kommer til å være negative noe lengre.

Tidligere i dag besluttet den europeiske sentralbanken ECB å holde styringsrenten uendret på null prosent, mens innskuddsrenten ble holdt uendret på minus 0,5 prosent. Dette var i motsetning til hva mange økonomer ventet. ECB la samtidig frem en ny tiltakspakke, hvor obligasjonskjøp økes med 120 milliarder euro frem til utgangen av året for å støtte økonomien. Neste uke er det rentemøte i Norges Bank, det store flertallet banker og økonomer forventer en rentenedgang.