Vi ser en økning i antallet konkurser med 16% i februar, og Coronaviruset får deler av skylden

Nylig publisert statistikk fra Creditsafe Norway viser at antall konkurser i Norge økte med 16 % i februar. Det er spesielt varehandelen som sliter i motbakke på grunn av rekordsvak kronekurs og konkurranse fra netthandel. På toppen av dette kommer effekten fra koronaviruset, som for tiden herjer med norsk økonomi.

Samtidig melder inkassoselskapet Fair Group om økning i betalingsproblemer blant norske bedrifter. De mener det er skremmende å se denne utviklingen allerede før den fulle effekten av koronaviruset har slått inn for fullt i den norske økonomien.

  • Hos Fair ser vi den samme utviklingen med betalingsproblemer over hele landet. Vi tror det er flere elementer som spiller inn i utviklingen innen mislighold, sier Christian Aandalen, partner i Fair Group.

Det Aandalen viser til, er blant annet effekten det nyetablerte gjeldsregisteret har ovenfor privatpersoner, samt effekten den svake kronekursen har på bedrifter.

Innen varehandelen har mange blitt påført tap på grunn av uteblitt vinter mange steder i landet. Det har allerede blitt tidenes verste vintersesong for den norske sportsbransjen, hvor Gresvig Retail Group med 95 butikker og over 2 200 medarbeidere meldte oppbud i februar. Bransjen har nå overfylte lagre med vinterklær og vintersportsutstyr, det gir omfattende likviditetsproblemer for butikkene. Samtidig viser tall fra Statistisk Sentralbyrå at tradisjonelle aktører i varehandelen presses fra netthandel, som hadde en økning på 20 % i Norge i fjor.

  • Som oftest er det mer enn én årsak til at enkeltbransjer og bedrifter har det tungt, slik som vi akkurat nå ser hos sportsbransjen. En dårlig sesong på toppen av en svak kronekurs, store varelagre og konkurranse fra netthandel skapte en vanskelig situasjon, sier Per Fjærestad, daglig leder i Creditsafe Norway.

Også flere bilforhandlere topper listene blant de største konkursene i februar. Den svake kronekursen og effekten den har på importkostnader, gjør mange aktører i bilbransjen ekstra sårbare for svingninger og omsetningsreduksjon. I tillegg har flere andre detaljkjeder gått konkurs i 2020, slik som butikkjedene Teknikmagasinet og Ting. Flere andre kjeder har varslet om reduksjon i antallet butikker. 

  • På grunn av koronaviruset tror vi at den kraftige konkursøkningen i februar også vil fortsette inn i mars. Børser verden over har falt mye på grunn av utbruddet, og i fly- og reiselivsbransjen er aktiviteten allerede betydelig lavere. Parallelt er Kina en viktig produsert og underleverandør til omtrent alle næringer, her har koronaviruset allerede påvirket produksjonen kraftig, noe som vil forplante seg med videre ringvirkninger, avslutter Fjærestad.