Trumf ble lansert i 1996 og har i dag omtrent 2 millioner medlemmer, fordelt på 1,2 millioner norske husholdninger. Trumf var opprinnelig et eget selskap, men ble i 2007 overtatt i sin helhet av NorgesGruppen. I tillegg til den ordinære rabatten deles det også ut ekstrarabatter og fordeler gjennom partnere, fordelsprogrammet Viatrumf og tilknyttede kredittkort. Ekstrarabattene kan nå hele 6 % av kjøpet. Kundene registrerer bankkortene sine hos Trumf, og samler deretter automatisk inn rabatter hver gang kortet benyttes som betalingsmiddel hos Trumf-kjedene. Trumf omtaler rabattene som poeng, som settes inn på kundenes Trumf-kontoer. Der står de inntil de blir tatt ut. Ved starten av år 2020 stod rekordhøye 1,51 milliarder kroner innestående på kundenes Trumf-kontoer. Mange Trumf-kunder har vært medlemmer i årevis uten å ta ut pengene sine. 

Landsgjennomsnitt på 750 kroner

Høyeste saldo per medlem gjelder for det tidligere fylket Hedmark, hvor hvert medlem i snitt hadde innestående 979 kroner – totalt 88 millioner står på kontoene til de som inntil nyttår kunne kalle se hedmarkinger, men som nå bor i det nye fylket Innlandet. Flinkest til å ta ut Trumf-pengene sine er trønderne, hver trønder hadde i snitt 530 kroner innestående – men totalt 75 millioner venter på trønderne. Høyest saldo står i tidligere Akershus (nå en del av Viken) med 182 millioner, etterfulgt av tidligere Hordaland (nå en del av fylket Vestland) med 149 millioner, som følges tett  av Oslo med 148 millioner. Landssnittet er på 750 kroner per kunde, og mange Trumf-kunder har over 10 000 kroner stående. Det er verdt å merke seg at dette er en dårlig form for sparing, siden Trumf-kontoen ikke er rentebærende.

Veksten til Kiwi-kjeden anses som utslagsgivende for økningen i Trumf-bruken de siste årene. Kjeden innførte i tillegg sine egne ekstrarabatter til Trumf-kundene i form av 15 prosent bonus på frukt og grønt i 2017, samt bonus på fersk fisk i 2019. Ordningen er kjent som Kiwi Pluss, og står for hele 1 milliard av totalen på 1,5 milliarder som nå venter på å bli tatt ut. Kiwi opplyser at den største summen som står på saldoen til en kunde er på 13 976 kroner.