Postnord eies av den svenske staten og den danske staten med henholdsvis 60 og 40 prosent. Selskapet ble stiftet som et morselskap for de nasjonale postoperatørene Posten Sverige og Post Danmark, som offisielt ble fusjonert i 2009. Postnord har omtrent 6 100 pakkeutleveringssteder i Norden, hvorav over 2 000 befinner seg i Norge. Postnord er den nest største arbeidsgiveren i Sverige, med over 20 000 medarbeidere.

Det er Dagens Nyheter i Sverige som har sikret seg den hemmelige rapporten, som ble bestilt av svenske og danske myndigheter. I rapporten fremkommer det Postnord trenger statlige tilskudd siden brevmengden avtar, og at postleverandøren kan gå konkurs dersom denne støtten ikke mottas. 

Økonomiske utfordringer

Postnord har hatt økonomiske utfordringer gjennom flere år, med et akkumulert tap de siste tre årene tilsvarende 2,8 milliarder norske kroner. I 2018 var tapet på hele 855 millioner, et tap som nesten utelukkende fulgte som følge av reduserte brevsendinger.

Selskapets administrerende direktør, Annemarie Gardshoel, uttaler at Postnord er i ferd med å nærme seg et punkt hvor det ikke lenger er mulig å finansiere brevvirksomheten dersom dagens situasjon fortsetter fremover.

  • Dersom volumene fortsetter å falle slik prognosene viser, samtidig som tjenestens krav ikke endres dramatisk, må brevtjenesten finansieres gjennom statlige midler, uttaler hun.

Det svenske næringsdepartementet avviser at situasjonen er så dramatisk. Samtidig uttaler de at den raske digitaliseringen betyr at Postnord må endre seg i takt med lavere brevvolumer. Det påpekes samtidig at pakkevolumene øker. Likevel er det ikke første gang Postnord er i hardt vær. Høsten 2017 måtte Sverige og Danmark skyte inn et beløp tilsvarende 2,06 milliarder norske kroner for å redde virksomheten.

  • Saken vedrører ikke Postnord i Norge, forteller kommunikasjonsdirektør Ola A. Hagen til Dagens Næringsliv. Han understreker at Postnord i Norge opplever økning i både volum og lønnsomhet innen logistikk og netthandel.

I 2018 hadde Postnord i Norge driftsinntekter på 4 milliarder og et overskudd på snaue 28 millioner. I Norge har ikke Postnord ansvaret for den ulønnsomme brevtjenesten slik som Postnord i Sverige og i Danmark. I Norge er det statlig eide Posten som har ansvaret for dette. På 90-tallet var omtrent 30 000 mennesker sysselsatt hos Posten i Norge, som i dag er nede i omtrent 6 000 medarbeidere.