Fagorganiserte har vært viktige målgrupper for flere av landets banker, siden de representerer store mengder sysselsatte med stabile inntekter. Akademikerne er en hovedorganisasjon bestående av flere norske fagforbund, og foreløpig har disse stukket av med renteseieren. Såkalte «unge akademikere», som vil si medlemmer av Akademikerne i aldersgruppen opp til 34 år, er gruppen som mottar den aller beste renten.

Allerede etter forrige rentereduksjon fikk unge akademikere hyggelig rente hos Danske Bank, med en sats på 1,70 % i nominell rente. Etter sentralbankens innføring av nullrente og et kraftig fall i pengemarkedsrenten, er nå tilbudet kraftig forbedret. Med virkning allerede fra 14. mai får de unge akademikerne utrolige 1,30 % i boliglånsrente. Dermed setter Danske Bank ny offisiell rekord med tidenes laveste norske boliglånsrente.

Tilbudet gjelder alle de tolv fagorganisasjonene som er underlagt hovedorganisasjonen Akademikerne. Totalt har organisasjonen nærmere 210 000 medlemmer. Også akademikerne over 34 år får nå rekordlav rente, med en sats på 1,40 % i nominell rente. Forutsetningen for rentesatsene er imidlertid at akademikerne benytter Danske Bank som sin hovedbank, og har lønnskonto samt kort- og regningstransaksjoner tilknyttet banken.

KLP Banken har kuttet til samme nivå, og tilbyr 1,40 % i boliglånsrente for sitt såkalte «grønne boliglån». Tilbudet gjelder unge medlemmer av KLP, en virksomhet fokusert på statlige ansatte med kommuner og fylkeskommuner på eiersiden. Bankens nye boliglånsrente gjelder fra 12. mai for nye kunder, og fra 27. mai for eksisterende kunder.

Utfordrerbanken Bulder Bank følger tett etter, med en rente på 1,44 % til boliglånskunder med en belåningsgrad på 50 % eller lavere. Dette er rekordlav rente for den dedikerte boliglåns-nettbanken som er underlagt Sparebank Vest, og som automatisk gir kundene redusert boliglånsrenter ut fra det som til enhver tid er den gjeldende belåningsgraden. Det nye rentenivået gjelder fra 25. mai for eksisterende kunder, og fra 12. mai for nye kunder.

Også Landkreditt Bank har kuttet i sine boliglånsrenter, og tilbyr nå boliglån fra 1,55 %. Bankens forrige rentekutt skjedde allerede i forkant av rentereduksjonen fra Norges Bank, et ekstra kutt banken la inn som følge av den kraftig reduserte pengemarkedsrenten.

Storebrand følger hakk i hæl med en boliglånsrente på 1,59 %. Banken har de siste ukene hatt en omfattende markedsføringskampanje for fastrentelån, med rekordlav rente på opptil 20-års løpetid.

På tross av sin deltakelse i lavprissegmentet gjennom Bulder Bank, har også Sparebanken Vest redusert sine boliglånsrenter til 1,59 %. Endringen er gjeldende fra 25. mai for eksisterende kunder, mens for nye kunder gjelder endringen umiddelbart. 

Kort tid etter sentralbankens innføring av nullrente i forrige uke, meldte DNB at de fulgte etter med rentereduksjon. Landets største bank har den siste tiden gjentatt hyppig at de skal tilby konkurransedyktige priser. Bankens varslede rentereduksjon på 0,40 % kommer imidlertid med betingelsen «inntil», og vil dermed variere individuelt for hver enkelt kunde. For å finne den laveste rentesatsen storbanken tilbyr, er det nødvendig å lete seg frem til en prisliste. Den viser at bankens offisielle laveste rente nå er på 1,65 % og gjelder for såkalt «grønt boliglån». Renteendringen trer i kraft 25. mai, mens den gjelder fra 12. mai for nye kunder.

I likhet med DNB gjemmer også en annen av landets storbanker, Nordea, rentene sine i en mindre synlig prisliste. Nordea tilbyr i følge sin prisliste en rente på 1,59 % til bankens egne VIP-kunder, såkalt Premium Next, i aldersgruppen under 34 år. Nordea Direct, som er bankens videreføring av Gjensidige Bank, ser ut til å ha meldt seg ut av rentekonkurransen. Den lavest boliglånsrenten som tilbys fra Nordea Direct er på 2,05 % på tross av at satsene ble oppdatert i går.