En undersøkelse utført av Nordea viser at nordmenn sparer mye i bank. Nesten halvparten av oss har de fleste sparepengene sine på ordinære kontoer i banken. Forbrukerøkonomen Dercya Incedursun i Nordea mener at det fører til at mange taper store beløp på feil sparing, og blir påført solide tap på grunn av dagens rekordlave innskuddsrenter.

Nordea har gjennom vinteren utført en undersøkelse om hvor mye nordmenn sparer av nettoinntekten sin, og hvor flesteparten av disse pengene blir plassert. Undersøkelsen slår fast at omtrent en av tre av de spurte sparer mer enn 10 % av nettoinntekten sin, dvs. beløpet de sitter igjen med etter skatt.

Det er nordmenn under 30 år som er flinkest til å spare. For alle andre aldersgrupper bortsett fra de under 30 år, er det en sparekonto i en bank som er den vanligste sparemetoden. 44 % av de spurte har plassert de fleste sparepengene sine på en helt ordinær bankkonto. 14 % benytter BSU (Boligsparing for Ungdom) som sin spareform, 13 % sparer i aksjefond mens 10 % betaler gjeld som sin viktigste sparmetode. Det er flest kvinner som sparer på en ordinær bankkonto, mens det er flest menn som sparer i aksjer.

Les mer om fondssparing hos Finansportalen.

Dagens innskuddsrente er imidlertid på omtrent null, noe som gjør sparing på en ordinær bankkonto til lite gunstig. Forbrukerøkonom Incedursun mener dette skyldes at mange tror pengene vokser over tid dersom de står på en sparekonto i en bank. Hun mener mange som gjør dette ikke har regnet på inflasjonen. For med dagens skatteregler og prisstigning, må man ha en betydelig innskuddsrente på sparepengene sine for å gå i pluss – noe bankkundene ikke har.

Bankkunder som kun sparer på den tradisjonelle måten ved å sette pengene inn på en bankkonto, taper store beløp på at de sparer feil. En bankkunde med 200 000 kroner får gjerne en årlig innskuddsrente på 1 %, problemet er at den årlige prisstigningen er på 2,5 %. Etter 20 år har beløpet på 200 000 kroner forrentet seg til 244 038 kroner før skatt. Men omgjort til dagens pengeverdi, tilsvarer dette 148 929 kroner. Med andre ord har sparingen ført til et verditap over 20 år på 95 109 kroner. 

Men dersom det samme beløpet hadde blitt plassert i aksjemarkedet som har en forventet årlig avkastning på 7 %, så ville 200 00 kroner i dag om 20 år være verdt 773 936 kroner før skatt. Omregnet til dagens pengeverdi, tilsvarer dette 472 311 kroner. Sammenlignet med å spare i bank, er differansen på 323 382 kroner. Sparing i bank medfører med andre ord et betydelig tap.

Undersøkelsen fra Nordea viste at bare 1 av 5 har plassert mesteparten av sparepengene sine i fond og aksjer. På tross av de siste ukenes børsfall i Norge og over hele verden, er dette fremdeles sparemetoden bankene anbefaler.