Norges Bank innførte tidenes laveste styringsrenten den 19. mars, da renten ble satt ned med til 0,25 prosent. Dette skjedde etter et rentekutt på 0,50 prosent, som ble etterfulgt av enda et rentekutt uken etter på 0,75 prosent. Etter mye medieomtale og press fra både lånekunder og myndighetene, valgte bankene i tur og orden å innføre rentekuttet lenge før planen, som for de fleste bankene var å videreføre rentekuttet først fra mai måned.

Nå har omsider de fleste bankene innført begge rentekuttene for kundene sine. Kuttene ligger hovedsakelig mellom 0,85 prosent til 1 prosent. Den kjente forbrukerøkonomen Hallgeir Kvadsheim mener at du ikke skal være fornøyd dersom du har en boligrente som ikke ligger under 2,00 prosent.

Kvadsheim sier at det er langt fra alle boliglånskundene som har fått så lav rente, på tross av de to kuttene i styringsrenta. Norges to største banker, Nordea og DNB, hevder likevel at de fleste lånekundene har fått renta på boliglånet kuttet med 0,85 prosent.

  • Det er svært få som ikke har fått det, og det er de som allerede hadde en lav rente fra før. Det gjelder under 1 prosent av kundene våre, sier Synne Ekrem, kommunikasjonssjef i Nordea. Hun legger til at det er lite å gå på dersom kunden allerede har en lav rente fra før.

Informasjonsdirektøren i DNB, Even Westerveld, påpeker det samme.

  • Det er individuelle forskjeller. Kunder som allerede har lav rente får en lavere reduksjon enn 0,85 prosent. De mottar fremdeles en konkurransedyktig rente. Boliglån er et individuelt produkt, som vurderes opp mot kundens økonomi og sikkerhet. Dermed gir det individuelle forskjeller.

Finansportalen, en tjeneste som drives av Forbrukerrådet, anbefaler at kunder som ikke får hele kuttet ber banken om en begrunnelse. Fagansvarlig for Finansportalen, Elisabeth Realfsen, ber boliglånskundene om være på hugget.

  • Det skal være konkurranse også i disse tider. Sentralbanken har lagt til grunn at boliglånsrenten skal følge styringsrenten, Sier Realfsen

Den offisielle renten til DNB er nå på rundt 2,3 prosent. Det er 0,3 prosent over det nivået forbrukerøkonom Kvadsheim mener de fleste kundene bør ha krav på.

  • Bankene tilbyr rente på ulike måter. Noen har en og samme rente til alle, der går det ikke å prute. Mens andre har en offisiell rente og muligheter for individuelle renter, sier Kvadsheim.

Kvadsheim poengterer at det er viktig at hver enkelt kunde sjekker med banken sin om det er mulig å få et bedre tilbud. Han mener de fleste boliglånskundene nå skal ned med 2,00 prosent i rente. Noen få utvalgte kan dessuten komme enda lavere, ved å benytte spesialtilbud for organisasjoner kan enkelte motta rente på 1,70 prosent.

Kvadsheim mener det spesielt er tre kundegrupper som ikke skal godta rente på over 2,00 prosent. Disse er fagforeningskunder, unge kunder med god egenkapital og kunder med 50 prosent egenkapital.