Oljepriskrigen og det vedvarende oljeprisfallet har gitt norske bileiere de beste vilkårene på lenge, bensinprisen i Norge har ikke vært lavere på 2 år. På mandag satte Cirkle K ytterligere ned sine veiledende priser på drivstoff. Prisen på en liter 95 blyfri stoppet på 15,70 kroner, mens en liter diesel ligger på 15,47 kroner.

Siden 27. februar har bensinprisen falt med 1,75 kr per liter, mens dieselprisen har falt med 1,24 kroner per liter. Dette skjer samtidig som prisen på ett oljefat er på 22 dollar. Gjennom den siste måneden har drivstoffprisen dermed falt kraftig i takt med den reduserte oljeprisen.

Drivstoffprisene i Norge påvirkes av mer enn selve oljeprisen. Blant faktorene er prisen på råolje, tilbudet i markedet, etterspørselen i markedet og dollarkursen. En rekordsvak krone har sørget for at prisfallet ikke har blitt tydeligere i Norge, siden drivstoffet som selges i Norge kjøpes for dollar og selges for kroner.

Ved utgangen av februar var oljeprisen på omtrent 50 dollar fatet, nå er prisen på 22 dollar fatet, men flere eksperter tror oljeprisen skal videre ned. Årsaken er overproduksjonen av olje. Verdens oljelagre nærmer seg 80 % fyllingsgrad, når de blir fulle vil overproduksjonen nå ut i markedet. Det ventes å skje i april, og kan sende oljeprisen ned til under 10 dollar fatet. Beregninger viser at det produseres omtrent fire millioner fat per dag for mye. Oljelagring kan imidlertid også skje på tankskip, men også her er det lite tilgjengelig kapasitet.

Analytikere viser til at tilbudsoverskuddet av olje ikke er bærekraftig, og kommer i et volum oljeverdenen sjeldent har opplevd. Det samme skjedde imidlertid i 1998, da oljelagrene var fulle og prisen falt til under 10 dollar fatet. Utfordringene oljemarkedet opplever i dag skyldes at Saudi-Arabia og Russland startet en priskrig, etter at de under Opec-møtet ikke klarte å bli enige om en kuttavtale i oljeproduksjonen.

I praksis er det dermed ingen felles oljepris per i dag. Deretter har oljemarkedet, i likhet med resten av verden, blitt kastet inn i koronakrisen som har ført til en dramatisk reduksjon av drivstofforbruk verden over. Etterspørselen etter drivstoff har falt i takt med at store deler av verdens flyflåte nå er parkert, samtidig som isolering har ført til redusert bruk av øvrige transportmidler.