Hertz mener færre kommer til å eie egen bil i årene fremover, og går nye veier for å delta i den stadig voksende delingsøkonomien. Som et av verdens største bilutleieselskaper, lanserer de nå en bilabonnementsordning for bedrifter og privatpersoner. Hertz mener løsningen er spesielt godt egnet for dagens usikre tider, ved at abonnentene slipper å inngå langsiktige avtaler. Bilabonnementsløsningen fra Hertz har blitt lansert før planen, på grunn av de økonomisk ustabile tidene som følge av koronakrisen.

Bilabonnement er et alternativ til leasing, og betyr mer fleksibilitet, mindre forpliktelser og en fast månedssum hvor alt er inkludert. Det er allerede store omveltninger på gang i dagens bilmarkedet, ikke minst på avgiftssiden og rundt hvilken teknologi som blir ledende – eller hvilke teknologi som utgår, noe som kan gjøre det risikabelt å kjøpe bil som f.eks. benytter fossilt drivstoff.

I tillegg har det dukket opp løsninger som formidler biler gjennom løsninger basert på delingsøkonomien. Enkelte bilprodusenter har også signalisert at de ser for seg delingsøkonomi som en del av fremtidens bilhold. Hertz opplyser at de ønsker å bli en markant aktør i den stadig voksende delingsøkonomien.

Bilabonnement fra Hertz kommer med en måneds bindingstid, og lar kunden disponere forskjellige biltyper som fritt kan endres etter behov. Forsikring, veiavgift, service og en bestemt kjørelengde er inkludert. I motsetning til leasing, er det ingen innskudd eller risiko ved tilbakelevering av bilen. Når den ikke lenger er nødvendig, leveres bilen ganske enkelt tilbake til Hertz. Bilen kan også løpende oppgraderes til nyere modeller, for de som ønsker å kun kjøre med det nyeste.

Ved tradisjonell leasing tilkommer innskudd, forsikring, avgifter og gjerne lang bindingstid. I tillegg bindes det opp kapital ved kontaktinnskudd, og det kan være risiko knyttet til restverdien når leasingperioden er over. Hertz opplyser at et bilabonnement for mange vil være både billigere og mer forutsigbarhet enn ordinær leasing.

Herz, som er representert i over 150 land og har over 10 000 lokasjoner, mener abonnements- og bildelingsløsninger er fremtidens bilhold for de fleste. Dette gjelder spesielt i de større byene, hvor det hverken er praktisk, økonomisk eller miljøvennlig å eie egen bil. I Norge er bilabonnement fra Hertz tilgjengelig fra over 500 lokasjoner, som totalt tilbyr en bilflåte på over 10 000 nyere biler.