Regjeringen la i slutten av forrige uke frem tredje runde med krisepakker, med skreddersydde tiltak laget for å berge norske arbeidsplasser og bedrifter. Hovedorganisasjonen Virke har samarbeidet tett med regjeringen om tiltakene.

  • Regjeringen har lyttet til innspillene våre, og har reddet store deler av det norske næringslivet fra en sikker død, sier Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke.

Et bredt utvalg av førende arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner arbeidet sammen med regjeringen om utformingen av tiltakene, og inkluderte foruten Virke også LO, NHO, SMB Norge og Finans Norge.

Nært 220 000 av de over 300 000 arbeidstakerne som nå er permitterte, kommer fra firmaer innen handels- og tjenestenæringen som organiseres av Virke. Mange av disse er allerede konkurranseutsatte og har små marginer, dette gjør dem mindre rustet til å bære kostnadene som følger av nedstengningen av Norge.

  • Det har vært spesielt viktig for Virke å sikre en ordning som dekker bredt og ikke krever for høyt omsetningstap før bedriftene blir kompenserte. Mange innen vår sektor har opplevd redsel og maktesløshet de siste ukene. Nå har vi fått et betydelige gjennomslag, som er med på å trygge arbeidsplassene og verdiskapningen i en næring hvor nesten halvparten av alle nordmenn arbeider, sier Horneland Kristensen.

En nylig gjennomført undersøkelse utført av Virke, viser at mellom 60 og 70 % av de hardest rammede bedriftene innen handels- og tjenestenæringen nå kommer til å motta kompensasjon for tapene sine. Dermed treffer ordningen fra regjeringen de næringene som er aller hardest rammet.

Bedrifter som sammenlignet med samme tidspunkt i fjor har hatt mer enn 20 % omsetningssvikt i mars, og mer enn 30 % omsetningssvikt fra og med april, mottar nå kompensasjon for sine uunngåelige faste utgifter.

  • Ordningen når dermed de bedriftene innen handels- og tjenestenæringen som er hardest rammet. Samtidig kan ordningen tilpasses dersom den ikke treffer bedriftene godt nok, sier Horneland Kristensen.

Målet er at ordningen skal komme i gang så raskt som mulig. Innen to uker skal den være behandlet av Stortinget, godkjent av ESA og klar for bedriftene.

  • En behandling på to uker vil være verdensrekord for en statlig ordning på dette størrelsesnivået. Vi håper på verdensrekord, for nå pågår det en hard kamp mot klokken, avslutter Horneland Kristensen.