Det er i et intervju med NRK konsernsjefen i DNB forteller at hun tror Norge blir forandret som følge av den økonomiske krisen. Hun frykter mange konkurser i tiden fremover, men mengden avhenger av både smittespredning og hvordan de økonomiske krisepakkene fungerer.

Tiltakene staten har innført i kampen mot koronaviruset har satt for dype spor. Det norske næringslivet står i knestående, og antallet permitteringer har nådd uante rekorder. Midt oppe i det hele spiller bankene en viktig rolle. De har mulighetene til å hjelpe de som sliter, samtidig risikerer bankene selv store tap. Landet opplever en situasjon ingen har sett maken til.

  • Det blir et Norge før og etter korona, sier Braathen.

Store deler av landet er satt på pause for å redusere smittespredningen. Ni av ti flypassasjerer er borte, frisører og tannleger er stengte, på skoler og i barnehager er det stille mens butikkhyllene tidvis har vært glisne. Braathen mener lengden på situasjonen avgjør hvor hardt den norske økonomien blir rammet. Hun frykter mange konkurser i tiden fremover, men siden tingrettene landet over er stengte finnes det for øyeblikket ingen tall fra de siste ukene.

  • Antall konkurser i det norske næringslivet avhenger av hvor lenge myndighetene fortsetter nedstengningen for å forhindre smittefaren, og hvor godt de ulike tiltakene fungerer, sier Braathen.

Som Norges største bank speiler utlånene i DNB hele den norske økonomien. Når bedriftene går konkurs eller husholdningene ikke klarer å betale lånene sine, ser det bankene som sitter igjen med tapene for lån som aldri blir betalt. Braathen bekrefter at risikoen for tap øker, og at det kommer til å bli mer tap fremover.

Det er spesielt bransjene som driver innen turisme, reiseliv og hotell som er i en ekstra sårbar situasjon. I tillegg sliter leverandørindustrien, som i tillegg har fått et oljeprisfall på toppen av koronakrisen.

DNB har måtte tåle mye kritikk de siste ukene, etter at Norges Bank kuttet renten med 1,25 % for å lette på lånebyrden for bedrifter og husholdninger. Kuttet ble ikke videreført av bankene som satt ned renten sent og lite, dermed ble de beskyldt for ikke å ta sin del av den nasjonale dugnaden

Etter noen dager valgte DNB å fremskynde rentekuttet til kundene. DNB-sjefen vil ikke beklage at de ikke satte ned renten tidligere, men viser til at det viktigste er at de gjorde om på det.

  • Dette viste seg å være viktigere enn vi trodde. Hos oss opplevde vi at kundene tok kontakt for å snakke om avdragsutsettelse og ikke rentekutt, sier Braathen.

Hun viser til at banken låner pengene sine i det globale finansmarkedet og ikke direkte fra Norges Bank. DNB har kun delvis videreført kuttet fra Norges Bank, men Braathen vil ikke kommentere om de skal sette ned renten ytterligere.

  • For oss er det viktigste at vi har konkurransedyktige priser til kundene våre.

Konsernsjefen tror ikke de mange permitteringen og den økte arbeidsledigheten fører til at mange kommer til å miste boligen sin. Hun viser til at det er gode velferdsordninger i Norge, som sørger for at de fleste klarer seg bra. Dessuten er landet vesentlig bedre rustet i dag, enn det var da finanskrisen traff for 12 år siden.

Finanstilsynet anbefalte i forrige uke at bankene ikke skal utbetale utbytte for 2019, slik at bankene dermed sørger for å ha mer penger tilgjengelig til å møte krisen. DNB hadde opprinnelig foreslått å betale et utbytte på 14 milliarder kroner til aksjonærene sine for 2019. Braathen ønsker ikke å fortelle hva banken kommer til å gjøre.

  • Det er styret som behandler forslaget om utbytte. Vi må også huske på at vedtaket stammet fra før koronakrisen. Styret mener at det viktigste vi gjør nå, er å hjelpe fleste mulig av kundene våre.

For å redde likviditeten til små og mellomstore bedrifter, har regjeringen innført en statlig lånegaranti for banklån med en ramme på 50 milliarder kroner. Hittil har staten brukt nesten 400 milliarder kroner på den norske økonomien. Braathen mener det både er riktig og viktig at landet bruker mye penger nå.

  • Myndighetene har igangsatt mange gode tiltak, og de arbeider med enda flere. DNB mener dette er viktige tiltak som gjør at vi kommer oss bedre ut av økonomikrisen enn mange andre land i Europa.