NAV melder om den største arbeidsledigheten siden krigen med over 300 000 arbeidsledige, mens svært mange selvstendig næringsdrivende er prisgitt statlige krisetiltak og støtteordninger. Nå lover inkassoselskapene moderasjon i den vanskelige tiden.

Bankene kom under kraftig søkelys og press, og endte opp med å måtte sette ned rentene både mer enn de ønsket, og tidligere enn de ønsket. Et tilsvarende søkelys ønsker ikke inkassobransjen, som nå varsler om endret arbeidsmetodikk. Bransjen forteller at de ønsker å hjelpe mennesker som kommer i økonomisk utføre på grønn av koronasituasjonen og den påfølgende økonomikrisen.

Inkassobransjens medlemsorganisasjon, Virke Inkasso, har innført tiltak som nå gjelder for samtlige av inkassoselskapene organisert under Virke. Blant de viktigste tiltakene er økt fleksibilitet når det gjelder både utsettelser av betalinger og inngåelse av avdragsordninger, samtidig som tvangssalg ikke skal benyttes og det skal vises forsiktighet med å gå til rettslige skritt.

Lindorff, et av landets største fakturerings- og inkassoselskaper, lover moderasjon, økt fleksibilitet og at de skal sette av mer tid på hver enkelt sak.

  • Vi vurderer løpende om det er andre tiltak vi kan innføre, vi er åpne for å endre all praksis, sier Bunny Nooryani, markeds- og kommunikasjonssjef i Lindorff.

Samtidig oppfordrer hun mennesker som har kommet i økonomisk krise på grunn av dagens situasjon til å ta kontakt så tidlig som mulig. Dette gjør inkassoselskapene bedre i stand til å få en god forståelse av situasjonen til hver enkelt.

  • Vi er inne i en tid som økonomisk er svært krevende for mange, og vi vil anstrenge oss for å være fleksible i måtene vi finner løsninger på. Vi prioriterer tilgjengelighet, og har derfor økt kapasiteten vår innen å ta imot henvendelser, sier Nooryani.

Hun forteller at de parallelt med å inngå flere langsiktige avtaler om avdrag, gir betalingsutsettelser og generelt skal være fleksible når det gjelder å finne løsninger, samtidig som de ikke skal sende begjæringer om konkurs eller tvangssalg.

På grunn av koronatiltakene som er innført i Norge, har namsmannen stengt alle sine tjenester for publikum frem til 13. april. Det betyr at inkassosaker som sendes rettslig får lengre saksbehandlingstid.

  • Vi er forpliktet ovenfor kundene våre til å fremdeles sende forliksklager og utleggsforretninger. Men først kommer vi til å ta en dialog med kreditorbedriften, slik at vi kan vurdere situasjonen til hver enkelt skyldner før det tas endelige beslutninger, sier Nooryani.

Et annet av landets største inkassoselskaper, Kredinor, bekrefter den samme praksisen. Ingjerd Grenne Thurmer, markedssjef i Kredinor, viser til at økonomien til befolkningen rammes ulikt av koronakrisen. Derfor skal tiltakene vurderes ut fra økonomien til hver enkelt.

  • Kredinor har tett dialog med kreditorene for å diskutere løsninger. Blant de konkrete tiltakene våre, er at vi er svært restriktive med å kreve salær for avdragsordninger. Vi skal også unngå å begjære tvangssalg av boliger, samtidig som vi innvilger utsettelse av betaling og inngåelser av avdragsordninger i større omfang enn tidligere, sier Thurmer.

Virke Inkasso er usikre på hvordan disse tiltakene vil ramme selve inkassobransjen, og mener dette er underordnet i dagens situasjon. Organisasjonen mener det viktigste er å finne tiltak og gode løsninger både for kreditorer og skyldnere. Inkassobransjen er selv rammet av økonomikrisen, og har fått sine første permitteringer.