Vi hører til stadighet at det er smart å legge av ekstra penger til pensjon, men hvorfor er det så utrolig vanskelig å gjennomføre det for mange? Det er vanskelig å si, men én ting er sikkert: har man lagt til side penger til alderdommen vil denne tiden kunne forløpe seg som en dans på roser. Les mer om ‘Starve and Stack’!

Å bygge opp et solid økonomisk fundament for alderdommen er uten tvil en utfordring for mange, og kanskje spesielt for unge mennesker som ikke tenker så langt frem i tid.

Tar man imidlertid grep tidlig er det ingen tvil om at pensjonsårene kan bli svært så behagelige. I den forbindelse kan det kanskje være en idé å kikke over til USA. Der finnes det nemlig et sparefenomen som kalles for ‘Starve and Stack’!

Å leve på lite over en periode

Starve and stack, eller ‘sult og spar’ hvis vi skal prøve oss på en norsk oversettelse, er en idé som ble lansert av Nick Veil fra USA. Veil er en interessant herremann som er med-grunnlegger og uavhengig økonomisk rådgiver for Integrity Wealth Advisors i Indianapolis i USA.

Ideen ‘sult og spar’ lanserte han i juni 2017 da han skrev en artikkel for nettstedet Budgets Are Sexy, og man kan trygt si at dette er en meget interessant tilnærming til pensjonssparing.

Kort fortalt dreier det seg om at man som nyetablert par med intensiv innsats over forholdsvis kort tid, og vi snakker da et tidsrom på 12-24 måneder, skal kunne bygge opp en bankkonto som er nokså solid. Trekker vi paralleller til Norge så kan et slikt prosjekt også kunne brukes til for eksempel egenkapital til et huskjøp, men det er altså ikke dette metoden er beregnet for.

Det er viktig at man som par er 100% inneforstått med hva ‘sult og spar’ innebærer og at man går inn i prosjektet med hjertet utenpå klærne.

Tanken er følgende: Som ungt par som nettopp har flyttet sammen skal man leve de kommende 12-24 månedene utelukkende på den enes inntekt og spare 100% av den andres inntekt.

Idéen er som sagt at starve and stack skal brukes til investering til pensjonsalderen og at penger som investeres nå vil gi stor avkastning til dagen man er ferdig i jobblivet. Det går dog som sagt også an å tenke at det kan brukes til en boliginvestering – spesielt med tanke på boligprisene og egenkapitalkravet vi har i Norge i dag.

En annen ting som kan nevnes er at det ikke alltid lar seg gjøre å leve kun på én inntekt og spare den andre i sin helhet. Man må naturligvis betale regningene og andre utgifter som en husholdning krever, og klarer man kun å legge til side 60-70% av den ene inntekten er naturligvis også dette mer enn godt nok. Målet er å spare så mye som man klarer – dere skal naturligvis ikke sulte.

Fra 400.000 kr til 4 millioner kroner!

For å illustrere tanken om sparing til pensjonsalderen, og da for eksempel i et fond, så kan vi ta følgende regnestykke basert på fondskalkulatoren til Odin Fond. Hvis man klarer å sette inn et beløp på 400.000 kroner i et fond når man er 25 år gammel og lar det stå i fondet til man er 65 år – altså sparing i 40 år med en årlig avkastning på 6% – så vil det store sparebeløpet ha vokst til fristende 4,1 millioner kroner!

Hvis man i tillegg gjennom arbeidslivet setter inn for eksempel 2.000 kroner i måneden i det samme fondet vil beløpet øke til 7,9 millioner kroner – og det beste av alt er at dette absolutt er overkommelig! Sammenligner man dette å spare i bank så sier den samme kalkulatoren at det endelige beløpet vil havne på litt i overkant av 3 millioner kroner.

Bruk til egenkapital

Pengene man spare på sult og spar-prosjektet kan som nevnt også brukes til en egenkapital til boligkjøp. Mange unge mennesker som skal inn på boligmarkedet sliter med å komme seg inn, rett og slett fordi boligprisene er høye. Høye boligpriser gir høye krav til egenkapital, men har man 400.000 kroner i banken stiller saken seg litt annerledes. Det er jo heller ikke slik at alle har foreldre som kan spytte inn denne egenkapitalen og har man spart hardt og intensivt i et par år kan man altså komme svært langt. En egenkapital på 400.000 kroner vil da tilsvare et boliglån på snaut 2,7 millioner kroner (15%).

Boy and a girl on a bicycle

Utfordrende, men enklest når man er ung

Alle skjønner at en tilnærming til sparing som dette kan være utfordrende. Samtidig er det jo mange som sier at de skal spare når de får råd til det, men ofte ender det med at det ikke blir noen særlig sparing i det hele tatt. Hvis man tenker på pensjonsalderen så viser jo regnestykket vi presenterte ovenfor de enorme fordelene en slik innsats i ung alder kan ha – det vil rett og slett ha en ekstrem betydning!

Som sagt er det ikke enkelt å spare på denne måten. Man er tross alt ung og ønsker å eie materielle ting og man har kanskje begynt å kjenne på gleden av å ha en fast og god inntekt. I tillegg har man sannsynligvis studielån som man må betale ned på og andre utgifter.

Vi må imidlertid få understreke det igjen: gjør man en slik innsats når man er ung har man etter all sannsynlighet lagt et gullegg for fremtiden. Ja, man må gjøre noen offer i ung alder, men man er sikret finansiell frihet senere i livet.

Sult og spar vil absolutt ikke være enkelt, men etterhvert som bankkontoen vokser vil man bli mer og mer motivert til å klare å gjennomføre det. Man vil lære seg å være disiplinert jo lenger man kommer i prosjektet, og selv om alle vennene deres velter seg i flotte ting så har dere en langsiktig plan som de bare kan drømme om!

En langsiktig økonomisk lykke vil alltid være bedre en kortsiktig lykke. Sult. Spar.