BankID er noe de aller fleste av oss har i dag. Denne digitale identifiseringsløsningen kan brukes til lånesøknader på nett, i nettbanken og til innlogging på offentlige tjenester.

Vi samarbeider med banker som bruker BankID i forbindelse med lånesøknader. Du kan dermed både legitimere deg og signere lånedokumentene med BankID. I praksis betyr dette at behandlingstiden på din lånesøknad blir betydelig kortere.

BankID logo
BankID logo

Hva er det?

BankID er en personlig og enkel måte å legitimere seg elektronisk på. Man kan dermed også bruke BankID til å signere dokumenter på nett. Metoden fungerer ved at man får tilsendt en elektronisk kodebrikke fra banken og denne kodebrikken genererer koder som man bruker når man signerer. Man må i tillegg benytte et personlig passord som er med på å sikre tjenesten.

I dag har man to forskjellige måter å bruke BankID på. Den ene er kodebrikken, mens den andre er via mobiltelefonen.

Sikkert, raskt og fleksibelt

BankID gjør at du får en kraftig forenkling og ikke minst større fleksibilitet i din hverdag. Det å signere dokumenter og de påfølgende legitimeringsprosessene

blir mye enklere. Når du skal søke lån på nett unngår du unødvendig tapt tid via postgang og pengene vil være raskere på din konto. Dette i tillegg til at din elektroniske sikkerhet blir fullt ivaretatt.