Det er den internasjonale målingen RepTrak fra The RepTrak Company som plasserer Sparebank 1 blant landets 10 best likte selskaper. RepTrak 2020 er utført av kommunikasjons- og omdømmebyrået Apeland, som med dette har utført samme målingen for 17. gang. I målingen nomineres 50 synlige norske bedrifter, som deretter får omdømmet sitt analysert. Datainnsamlingen som utgjør grunnlaget for målingen, ble innhentet i tidsrommet januar til april.

  • Dette er en meget god og motiverende tilbakemelding til bankene og selskapene som inngår i SpareBank 1-alliansen, på tross av krevende tider. De aktørene som scorer høyt i denne undersøkelsen, er de samme som klarer å lytte til omgivelsene sine og møte forventningene fra samfunnet. Vi er svært stolte over å ha blitt målt til å være en del av denne gruppen, sier Ida Håvik, kommunikasjonsdirektør i SpareBank 1 Utvikling.

RepTrak 2020 gir totalt 12 bedrifter en omdømmescore på over 80, som tilsvarer et «fremragende omdømme». Scoren til SpareBank 1-alliansen er på 81,1 som sikrer bankgruppen en 9. plass i den store målingen.

  • Det er ekstra morsomt at vi øker scoren vår med 3,3 poeng, og klatrer oppover med hele 11 plasser. Dermed passerer vi fjorårets vinner innen bank- og finans, som var Sbanken. I år må de nøye seg med 12. plass. Vi er ellers i ekstremt godt selskap på toppen av lista, sier Håvik.

RepTrak 2020 toppes av kjente bedrifter, med delt førsteplass til TINE og IKEA med scoren 85,7. Deretter følger Hurtigruten (86,6) og Q-meieriene (84,5). 

  • De beste har hatt et fremragende omdømme gjennom flere år. De er gode til å lytte og tilpasse seg til samfunnets forventinger, og skaper gode følelser gjennom god kommunikasjon, sier Ole Christian Apeland, adm. direktør i Apeland.

Apeland mener at samfunnsansvar er en viktig omdømmedriver, og at selskapene som troner på toppen av målingen har arbeidet imponerende godt for å oppnå resultatene. 

På motsatt side av skalaen er transportkonsernet Vy, som har det kraftigste omdømmefallet i årets måling. Selskapet falt hele 7 poeng fra fjoråret, til 63,3 poeng. Vy er nå blant selskapene med lavest omdømmescore, sammen med Ryanair (54,4) og Facebook (63,1).

  • Omdømmet til Vy svekkes både av sviktende kvalitet i leveransen og lav tillit til ledelsen. Forsinkelser og innstillinger står i kontrast til oppmerksomheten og forventningene som ble skapt rundt navneskiftet, sier Apeland.