Et høyt antall norske husholdninger har fått økonomien så påvirket av koronakrisen, at de nå sliter med å betale regningene. Det forventes at situasjonen kommer til å forverres i månedene fremover. Det er en undersøkelse utført av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), som viser at en av ti husholdninger har fått økonomiske problemer som følge av koronakrisen.

  • Undersøkelsen viser at mange nå sliter med å betale for helt nødvendige utgifter og for mat. Enda flere sover dårlig om nettene, sier Christian Poppe, forsker ved SIFO.

Samtidig tror forskeren at mange flere norske husholdninger kommer til å have i økonomiske vanskeligheter de neste månedene. 

I tallene fra SIFO er det 192 000 husstander i Norge (tilsvarende 8 % av landets husstander),  som har fått økonomiske problemer. Undersøkelsen ble utført tre uker etter at landet «stengte» den 12. mars.

Noen i gruppen hadde økonomiske problemer allerede i forkant, mens mange i gruppen opplevde at inntekten falt brått i mars. Det tyder på at flere i gruppen har fått problemer den siste tiden.

  • Krisen har truffet samfunnet svært bredt, og folk har mistet inntekten sin nesten over natten, sier Poppe.

Samtidig er det en sammenheng mellom å være i problemgruppen og å ha lav inntekt. Omtrent alle i problemgruppen sliter med å betale regninger, mens et flertall på 70 % skylder penger som følge av misligholdte regninger eller nedbetaling av lån. Forskeren mener det aldri tidligere har vært en problemgruppe md så sammensatte problemer som nå.

Undersøkelsen viser til at omtrent 720 000 husstander i Norge regnes for å være «utsatte». Dette er husstander som tidvis sliter med å betale regninger, og som har få eller ingen oppsparte penger. De er ekstra sårbare dersom en eller flere i husholdningen mister eller får redusert inntekten sin. SIFO mener at 144 000 av disse står i faresonen for å få økonomiske vanskeligheter de neste månedene.

Undersøkelsen tar for seg hvordan folk forteller de har det nå, og hvordan de tror de får det tre måneder frem i tid. Foreløpig har det vært marginal økning i antallet husholdninger som sliter med å håndtere kreidttkortgjeld, noe SIFO tror raskt kan endre seg.

  • Vi tror denne andelen kommer til å øke i april og mai, sett opp mot hva som er den normale situasjonen, sier Poppe.

Hva som skjer videre med den norske økonomien blir helt avgjørende for hvor mange flere som havner i problemgruppen. Spesielt spiller størrelsen på arbeidsledigheten en viktig rolle, samt hvor mange permitterte som ender opp med å bli oppsagte. Økonomiske støttetiltak fra staten er også viktige.

  • Omtrent 80 % av husholdningene i Norge har gjeld. Dermed er det bankenes evne og vilje til å innvilge avdragsfrihet som kommer til å ha den avgjørende betydningen for hvor mange i den utsatte gruppen som kommer til å få store problemer, sier Poppe.

Poppe mener at mange som har økonomiske problemer eller som er i faresonen for å få det, i utgangspunktet kunne ha hjulpet seg selv. Det enste de trenger er å vite hvordan.

  • Jeg etterlyser en satsing på forebyggende økonomisk rådgivning, slik at flest mulig tar tak i problemene før de blir akutte. Dagens tjenester med økonomisk rådgivning fra NAV  er ikke dimensjonert for de problemene vi opplever nå, avslutter Poppe.