Strømleverandøren Fjordkraft er en av aktørene som har belastet kundene sine med en forsikringsordning som viser seg å ha liten verdi. Fjordkraft har som standard belastet kundene sine med denne ekstra avgiften, som har kostet rett under 50 kroner i måneden. Avgiften har inngått som en del av den ordinære strømregningen, mange kunder kan ha betalt den i en årrekke uten å være klar over det. Avgiften ble kalt for en såkalt strømforsikring, og skulle dekke strømregningen til kunder som ble sykmeldte, arbeidsledige eller dersom lynet slår ned.

Med koronavirusets påvirkning på økonomien har mange blitt arbeidsledige, men når kundene ønsket å ta forsikringen i bruk viser det seg at den har liten verdi. Fjordkraft mener forsikringen ikke gjelder ved pandemier og epidemier, noe som får Forbrukerrådet til å reagere og advare mot Fjordkrafts forsikring som dermed har liten verdi. Forbrukerrådet anbefaler strømkunder å sjekke om de blir belastet for denne typen forsikringer, og si den opp.

Fjordkraft endret vilkåret for forsikringen sin med virkning allerede fra den 20. mars, til ikke å gjelde ved korona-epidemien. Endringen ble dermed gjort før den store mengden permitteringer ble en realitet. Vilkårene er nå endret til å ikke gjelde ved «samfunnsmessige konsekvenser når Verdens helseorganisasjon (WHO) erklærer en sykdom eller et virus som pandemi eller epidemi».

Forbrukerrådet bekrefter at strømleverandøren står fritt til å endre vilkårene sine, så fremt kundene som betaler forsikringen får tydelig varsel. Samtidig viser de til at denne typen forsikring i utgangspunktet var dårlig og dyrt, og at det i tillegg skal mye til for at de skal gjelde. Forbrukerrådet mener at når Fjordkraft i tillegg legger inn unntak for pandemier, så er forsikringen knapt verdt papiret den er skrevet på.

Forbrukerrådet viser samtidig til at kundene har klageadgang på vilkårsendringene, men at klagen først må rettes til selskapet før de eventuelt tas videre til Finansklagenemda som er organet for forsikringsklager.

Fjordkraft mener derimot at en dramatisk endring i risikobildet er en naturlig årsak til at de må endre vilkårene. Fjordkraft opplyser at det er deres egen forsikringsleverandør som har innført nye unntaksbestemmelser ved uforutsette hendelser, som nå også gjelder pandemier og epidemier. Disse unntakene har Fjordland nå ført videre mot sine egne kunder.

Årsaken er at koronasituasjonen har ført til en vesentlig endring av risikoen, sammenlignet med den risikoen som var tidligere. Fjordkraft håper de kan gå tilbake til den opprinnelige løsningen, når situasjonen har blitt normalisert. De minnerom at det kun er pandemi og epidemi som nå er nytt i vilkårene, og at forsikringen fremdeles dekker arbeidsuførhet og permittering i en normalsituasjon, samt skader ved lynnedslag mot en egenandel.

For å endre i forsikringsvilkårene er det en måneds endringsfrist. Det betyr at permitteringer som oppstod før 20. april kan meldes inn til Fjordkraft, mens kunder som tegnet forsikring etter 20. mars må følge de nye vilkårene.