KLP er Norges største pensjonsselskap, og forvalter pensjonene til omtrent 900 000 yrkesaktive og pensjonister i Norge. KLP ble stiftet i 1949 under navnet Kommunal Landspensjonskasse gjensidig forsikringsselskap, og leverer finans- og forsikringstjenester til offentlig sektor, bedrifter med tilknytning til offentlig sektor og til deres ansatte. KLP eies av kommuner, fylkeskommune, helseforetak og bedrifter, og forvalter en kapital på nært 700 milliarder kroner, noe som gjør KLP til Norges største innen livsforsikring.

Fondssjef Ann-Elisabeth Tunlie Moe i KLP kan ikke annet enn å glede seg over alle privatkundene som nå finner veien til fondene fra KLP. For mens norske personkunder solgte seg ut av fond for 12,2 milliarder kroner i mars,  gikk tallene motsatt vei for KLP. Tall fra Verdipapirfondenes forening (VFF) viser at privatkundene kjøpte KLP-fond for 366 millioner kroner i mars.

  • Til tross for de urolige tidene vi er inne i, er mars en veldig god måned for KLP. Årsaken til at privatkundene i KLP-fondene går mot strømmen, er at kjøperne tenker langsiktig og at KLP har svært høy tillitt blant kundene. Vi har vært ærlige om at aksjemarkedene periodevis svinger, sier Tunlie Moe.

Hun mener veksten skyldes at mange ønsker seg en alternativ spareform til bankinnskudd med synkende innskuddsrenter.

  • Norske privatkunder har spart opp penger i påvente av fallende markeder, og fant i mars ut at tiden var inne til å kjøpe seg opp i fond.

KLP har blitt kjent som prispresseren innen fond, og tilbyr markedets laveste priser på indeksfond. Indeksfond er lavpris-aksjefond, med lave gebyrer. Indeksfondene følger automatisk utviklingen til børsindeksen, og gir derfor en avkastning som er svært lik børsens avkastning, kun gebyrene trekkes fra.

Tunlie Moe forteller at personkundenes andel av de samlede indeksfondene til KLP har økt fra 5 % ved utgangen av 2013, til 14 % ved utgangen av 2019.

  • Tidligere har trenden vært at privatpersoner har kjøpt lite indeksfond, men dette har nå snudd. Nordmenn har fått øynene opp for indeksfond, konkluderer Tunlie Moe.

De mest populære KLP-fondene blant privatkunder i mars, var indeksfondene KLP AksjeGlobal Indeks V (med 122, 8 millioner kroner), KLP AksjeNorge Indeks II (med 85,6 millioner kroner) og KLP Aksjeglobal Indeks II (med 76,7 millioner kroner). De to sistnevnte fondene er valutasikret, noe som har gjort dem ekstra populære.

Tunlie Moe mener at noe av årsaken til at KLPs fond ikke har hatt den samme kundeflukten som andre fond, er at KLP ikke tilbyr høyrentefond slik som mange andre fondsselskaper gjør.