Pausen i samfunnet har ført til kjøpestopp, tall fra Gjeldsregisteret viser at nordmenn de siste ukene har nedbetalt usikret gjeld for nesten 6 milliarder kroner. Den samlede gjelden var på 171 milliarder kroner før koronatiltakene pauset samfunnet den 11 mars. 21. april denne uken var samme gjeld redusert til 165 milliarder kroner.

Oppsummert ser vi at samlet rentebærende gjeld har blitt redusert gjennom samfunnspausen. I tillegg har ikke-rentebærende gjeld, det vil si ordinære fakturaer som ikke er rentebærende, også gått betydelig ned, sier Egil Årrestad, daglig leder i Gjeldsregisteret.
Gjeldsregisteret driver under konsesjon fra Barne- og familiedepartementet, og leverer underlag om enkeltpersoners kreditt- og forbruksgjeld til banker og andre finansforetak. Registeret fører oversikt over all usikret gjeld i Norge. Fra 11. mars til 21. april viser tall fra Gjeldsregisteret at de totale kredittrammene ble redusert fra 262 til 256 milliarder kroner. I tallene finnes alle norske forbrukslån, kredittkort (basert på rammekreditt), betalingskort og nedbetalingslån.

Det reduserte forbruket i samfunnet har ført til redusert vekst i gjeldsmengden, koronakrisen har dermed en tydelig innvirkning på den samlede usikrede gjelden, sier Årrestad.
Nedgangen viser seg i alle former for kreditt. Årrestad antar at nedgangen i forbrukslån etter at tiltakene i samfunnet ble innført sannsynligvis skyldes at det søkes om og gis færre lån, samtidig som de som har muligheten til det betaler ned på lånene.

Lånesøkere som har fått en redusert inntekten sin i forbindelse med permittering eller oppsigelser, opplever at den reduserte inntekten legges til grunn når bankene skal vurdere en lånesøknad. Det kan bidra til at flere enn normalt får avslag, slik at de ikke skal få problemer med å betjene lånene, sier Årrestad.
For samtidig med at mange nå betaler ned ekstra på lånene sine, er det andre kunder som opplever økonomiske problemer. Bluestep Bank opplever nå en økning i antall søknader om refinansiering.

I juli 2019 ble forbrukslånsforskiftene innført. Disse satte strengere krav til personer som søker om forbrukslån. Samtidig har en del av nedbetalingen av forbrukslån blitt «overtatt» av banker som tilbyr refinansiering. Refinansieringslån erstatter «dårlige» lån, gjerne med bolig som sikkerhet. Noen banker, slik som Bluestep Bank, har spesialisert seg på dette. Erik Walberg Olstad, daglig leder i BluestepBank, forteller at banken i mars innvilget 13 % flere lån enn i februar.

Vi mottar henvendelser fra personer som på grunn av permitteringer og lignende ikke lenger klare å betale ned lånene sine. De opplever å få avdragsfrihet på boliglånene sine, men ikke på andre lån, sier Walberg Olstad.
Også Frode Ekeli, administrerende direktør i Bank 2, bekrefter denne trenden.

Vi får så mange søknader, men klarer ikke hjelpe alle. Forbrukslån er et godt alternativ for mange. Men med dagens situasjon som påvirker personøkonomien, kan det være økonomisk mer levelig for de som har et panteobjekt.
Walberg Olstad i Bluestep Bank forteller at kundene kommer fra alle samfunnslag. Det kan være alt fra godt betalte advokater, eller personer som mottar støtte fra NAV. Noen opplever endrede livssituasjoner, fra permittering til samlivsbrudd, og kan få gjeld de ikke klarer å betjene.

Dette er helt vanlige mennesker, som ikke har økonomi eller buffer og som på tross av dagens situasjon ikke får hjelp av banken sin, sier Walberg Olstad.