Etter at sentralbanken satte styringsrenten til null for første gang i historien, har den norske økonomien tatt seg noe opp. Denne uken er det nytt rentemøte i Norges Bank, men ekspertene venter likevel mange år med nullrente. Samtidig er det mange banker som ikke har videreført hele rentekuttet til kundene sine.

Den økonomiske nedturen i Norge og mange andre land har blitt møtt med tiltak som lavere styringsrente. Når Norges Bank samles for rentemøte denne uken, vil de samtidig komme med analyser og strategirapport for veien videre for den norske økonomien. Da Norges Bank innførte nullrente  i mai, varslet de samtidig at de så for seg en nullrente helt frem til 2023.

Sentralbanksjef Øystein Olsen opplyste samtidig at «Styringsrenten sannsynligvis blir liggende på dagens nivå en god stund fremover. Vi ser ikke for oss at styringsrenten settes ytterligere ned».

Ekspertene tror ikke det innføres minusrenter i Norge, og spår samtidig flere år med nullrente. Samtidig er det enighet blant eksperter og analytikere, om at den norske økonomien har bedret seg noe de siste ukene.

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB er blant disse. Hun mener fallet i den norske økonomien ble mindre enn fryktet

  • Det er ingen tvil om at den norske økonomien er inne i en svært krevende situasjon, og at den vil trenge stimulering i lange tider fremover. Derfor vil sentralbanken mest sannsynlig holde planen fra forrige rentemøte i mai, og fortsette med en styringsrente på rekordlave null prosent de tre neste årene, sier Haugland.

Styringsrenten ble satt ned i tre runder på svært kort tid, fra midten av mars til begynnelsen av mai. Dette har vært med på å motvirke noe av fallet i den norske økonomien.

Også Statistisk sentralbyrå (SSB) ser positive tegn i den norske økonomien. I deres siste konjunkturtendensrapport, konkluderer de med at den norske økonomien ser ut til å bedre seg etter nedstengningen av landet, men at lav etterspørsel og lav oljepris kommer til å prege økonomien i mange år fremover.

SSB mener at rentene kommer til å være rekordlave lenge, men at det kan bli en forsiktig renteoppgang fra 2022. SSB mener styringsrenten i Norge kommer til å ligge på 0,75 % ved utgangen av 2023. Det forutsetter imidlertid at den norske økonomien ikke opplever flere belastninger, slik som en ny nedstengning eller ny reduksjon i oljeprisen. I så fall vil økonomien raskt forverres, og kunne føre til en enda mer langvarig lavkonjunktur enn det landet er inne i nå.

Samtidig melder Finansportalen, som drives av Forbrukerrådet, at  mange forbrukere ikke får den boligrenten som Norges Bank mente de burde få da styringsrenten ble satt ned. Da sentralbanksjefen innførte nullrente, anslo han samtidig at norske forbrukere kom til å få en boligrente på 1,75 % av bankene sine. Hittil har det vist seg å gjelde svært få.

Blant de 150 norske bankene som overvåkes av Finansportalen, er det kun 5 banker som tilbyr boliglån til 1,75 % eller lavere. Det skjer til tross for kraftig kritikk og mye medieoppmerksomhet da bankene ikke fulgte opp rentereduksjonene, og samtidig brukte svært lang tid på å innføre nye rentesatser.

  • Sentralbanksjefens anslag på 1,75 % rente var et snittbeløp. Vi noterer at rentene på boliglån er på vei ned, men de er ennå ikke der. Selv om bankene har svært god sikkerhet, er det det kun et fåtalls boliglån som er priset til under 1,75 %. Det store flertallet ligger langt over dette nivået, sier Elisabeth Realfsen, fagansvarlig i Finansportalen.

Forbrukerrådets klare anbefaling er å prute med banken sin, og hente tilbud fra andre banker. Gjennom sin tjeneste Finansportalen har de hatt en økning i trafikken med hele 40 % den siste måneden, en indikasjon på at mange er opptatt av rentene sine.

De ser også at mange har blitt mer interessert i å spare penger. Forbrukerrådet mener at nedstengningen av Norge og mye isolert liv, har ført til at mange har brukt mindre penger enn vanlig. Dermed spares det mer, men det forventes at gamle forbruksvaner kommer tilbake etter hvert. Finansportalen følger også med på innskuddsrentene.

  • Tatt i betraktning at dagens styringsrente er på null, er innskuddsrentene temmelig gode. For de med 100 000 kroner til innskudd, finnes det nesten 40 innskuddsprodukter blant bankene som gir forbrukerne innskuddsrente på 1 % eller mer, avslutter Realfsen.