Konsumprisindeksen (KPI) steg med hele 1,3 % fra mai 2019 til mai 2020, og har økt med 0,2 % bare fra april til mai. Økte priser på biler, strøm, klær og alkohol bidrar, men den aller største økningen gjelder matvareprisene som har hatt en prisoppgang på 4,9 % siden i fjor. Det er den kraftigste prisveksten på seks år.

En svært svekket kronekurs gir nå utslag på de siste KPI-tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Tallene viser en oppgang i priser på biler på 2,2 % sammenlignet med forrige måned, men også strøm, klær, alkohol og også verkstedbesøk har bidrag til en kraftig prisstigning på bare en måned.

Innen passasjertransport med fly har det derimot vært en prisnedgang på 8,1 %, noe som skyldes full stopp i utenlandsreisene med fly.

Matvareprisene har steget med 4,9 % siden i fjor, noe som er langt over KPI. Det er spesielt importerte jordbruksprodukter som bidrar til prisøkningen, siden disse påvirkes direkte av den svake norske kronekursen. Jordbruksvarer produsert i Norge har likevel en økning på 3,3 % i samme periode.

Den svake kronen begynner dermed å bli merkbar for de fleste, men mer er i vente. En fortsatt svak kronekurs kommer til å påvirke privatøkonomien selv om man forholder seg i Norge, og ikke reiser til utlandet. For dersom kronekursen holder seg svak over lang tid, blir enda flere varer dyrere i Norge. Høy prisvekst fører til lavere reallønnsvekst, som betyr at du får mindre igjen for pengene dine. Et fall i kronekursen med 40 % betyr enkelt overført at varene på sikt kommer til å koste 40 % mer. 

Fall i den norske kronekursen er derimot gunstig for eksportbedrifter, som dermed blir mer konkurransedyktige i det internasjonale markedet. For alle importbedrifter blir det derimot dyrere å kjøpe inn varer fra utlandet, som over tid vil bety at prisene økes og dermed prisvekst for alt som importeres.

For å hindre kronekursen fra å falle enda mer, foretar Norges Bank såkalte støttekjøp av norske kroner. Sentralbanken kjøper kroner for 2 milliarder kroner daglig, noe som har skjedd siden april. Kjøpene har påvirket kronekursen, i tillegg har utenlandske investorer lagt merke til grepet fra sentralbanken. Det har ført til en forsiktig stigning i kronekursen de siste ukene, imidlertid er det et godt stykke igjen til kursnivået ved årets inngang.