Det er ikke lange siden Sparebank 1 Nord-Norge gikk ut med en lignende advarsel. Nå ser landets største bank, DNB, seg nødt til å gjøre det samme. Omfanget telefonsvindler er økende, banken ber kundene være kritiske til ukjente som ringer.

 • Bedragerne lyver til deg for å få det de ønsker seg, sier Terje A. Fjeldvær, bedrageriekspert hos DNB.

Han sikter til at bedragerne lyver for å få deg til å oppgi informasjon de kan misbruke.

 • Vær klar over at det spres mye falsk informasjon gjennom sosiale medier og av personer som tar kontakt på telefon. Derfor må du være kritisk til fremmede som tar kontakt. Kontroller informasjonen dersom du lurer, sier Fjeldvær.

Telefonsvindel er ikke noe nytt fenomen. Omfanget har økt og bedragerne tilpasser seg. Tidligere var en kjent svindelform at bedragerne ringte og sa at lånet du hadde søkt om var innvilget og klar til å utbetales. Når du benektet at du hadde bedt om lån, sa de at du måtte skynde deg å kontakte banken slik at pengene ikke skulle bli utbetalt. De kunne sette deg over til den aktuelle banken, men samtalen ble bare satt over til en annen bedrager. Der ble du forsøkt lurt til å oppgi innloggingsinformasjon, slik som BankID.

Fjeldvær forteller at svindlerne benytter seg av et lignende opplegg ,men at det nå endret til at bedragerne sier de ringer fra sikkerhetsavdelingen i DNB eller avdelingen for bedrageribekjempelse. Der blir du bedt om å utføre en spørreundersøkelse eller lignende, du trenger bare først å oppgi BankID-informasjon som identifisering. Fjeldvær har også hørt om tilfeller knyttet til korona.

 • De som arbeider med å bekjempe bedragerier mot bankenes kunder, ringer aldri rundt og foretar spørreundersøkelser. De ber heller ikke om BankID. Dette er forsøk på å lure fra deg pengene dine, sier Fjeldvær.

Han ber alle som er i tvil om å kontakte banken sin – ved å ringe dit selv. Bedragerieksperten i DNB forteller at bedragerne ofte sikte seg inn mot eldre og de mest sårbare. 

 • Hovedsakelig er det de samme metodene som går igjen, men de kriminelle tilpasser seg løpende den aktuelle samfunnssituasjonen, og bruker dette til å bedra, sier Fjeldvær.

Risikoen for å bli utsatt for bedrageri er høy og økende. DNB har flere ganger advart om at kriminelle bruker stadig mer utspekulerte metoder for å svindel til seg BankID og andre sensitive opplysninger som de kan misbruke.

 • De fleste passer godt på tingene sine, slik som nøkler, pass og lommebok. Samtidig er det for mange som lar seg lure til å gi bra seg BankID og andre sensitive opplysninger, som kan brukes til svindel, sier Fjeldvær.

Han understreker at du aldri må gi bort din BankID til noen andre, og heller ikke et bilde av passet ditt. Han konstatere at folk likevel sender bilder av passet og oppgir BankID. Svindeleksperten minner om at BankID er personlig, og at du har skrevet under på at du ikke skal gi den fra deg. 

 • Derfor vil ingen med ærlige hensikter finne på å be om at du skal oppgi BankID, avslutter Fjeldvær.

Dersom du tror du har blitt lurt, er det viktig at du kontakter banken sin så raskt som mulig slik at saken kan bli undersøkt. Det beste er likevel å være føre var på at alle kan utsettes for svindel.

Dette er storbankens tips til metoder som alle bør kjenne til for å unngå å bli lurt:

 • Svindlerne ringer og sier at lånet er klart til utbetaling selv om du ikke har tatt opp lån, og ber deg oppgi BankID og andre sensitive opplysninger
 • Svindlerne sender en e-post eller SMS som etterligner en kjent merkevare som Netflix, Skatteetaten, banken din eller andre for å få deg til å oppgi informasjon de kan bruke til å svindle deg. Det kan være kortinformasjon og/eller BankID-kode og -passord
 • Svindlerne prøver å stjele identiteten din for å kunne ta opp forbrukslån i ditt navn.
 • Svindlerne prøver å få deg til å investere penger i et produkt du har lite kunnskap om
 • Svindlerne bruker Finn.no og stillingsannonser til å lure jobbsøkere inn på en side hvor de blir bedt om å legge inn BankID og fødselsnummer i forbindelse med en bakgrunnssjekk