Kjøpene til utenlandske investorer bidrar til den økte kronekursen den siste tiden. I forkant har Norges Bank i flere runder kjøpt inn kroner for å styrke valutaen. Det har skjedd samtidig som sentralbanken har vekslet fra oljefondet for å dekke underskuddet på statsbudsjettet. Den norske kronen har nå styrket seg så mye at den nesten er tilbake til nivået før koronakrisen inntraff i Norge.

Under krisens høydepunkt stod kursen på euro  til over 13 kroner. Den er nå på 10,6 kroner og fortsetter å synke. Prisen på en dollar har tilsvarende falt fra over 12 kroner til 9,6 kroner. Fallet indikerer at markedene nå ikke agerer på frykt. Samtidig har oljeprisen og børsene steget kraftig fra sine bunnivåer.

Valutaeksperter bekrefter imidlertid at kronekursen trenger drahjelp fra utenlandske investorer.

  • Det betyr mye, for det er disse aktørene som i store perioder er utslagsgivende for kursen, sier Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken.

Sentralbankens egen valutahandelsstatistikk viser at de utenlandske bankene igjen kjøper kroner. De samme aktørene dumpet Norges valuta da koronakrisen traff den norske økonomien på det hardeste. Statistikken inneholder oversikt over kjøp og salg, basert på et representativt utvalg av de største bankene som handler kroner. Disse inkluderer også for eksempel utenlandske fond.

Tallene fastslår at det i mai var mer kjøp enn salg av den norske kronen, med et nettokjøp på 4,9 milliarder kroner. De syv ukene i forkant, solgte utenlandske investorer kroner for over 40 milliarder kroner.

Mange av aktørene er imidlertid spekulanter, som plasserer veddemål på hvorvidt det blir oppgang eller nedgang i kronekursen. Det viser at spekulantene har tro på kronen. Bakgrunnsteppet er at det har blitt et mer positivt markedet, hvor børsene og oljeprisen stier og bidrar til å gjøre kronen mer populær.

Knudsen tror flere ting har skjedd samtidig, og bidrar positivt for kronekursen. Dette inkluderer et aksjemarkedet har steget mye, noe som er et tegn på at investorene er villige til å ta risiko. Han legger til at markedet har notert seg at Norges Bank har handlet norske kroner, og at dette har fått mye oppmerksomhet. Dette skyldes i utgangspunktet at det står dårlig til med den norske økonomien, men markedet ser på kjøpene som noe positivt.

Sentralbanken kjøpte kroner for å dekke statens økte utgifter i forbindelse med koronakrisen. Kjøpene fortsetter, i juni vil de ligge på rekordhøye 2,3 milliarder kroner daglig.

Samtidig har oljeprisen gått opp til nær 40 dollar fatet, etter å ha falt til under 20 dollar fatet på det laveste i april. Før fallet lå oljeprisen på 60 dollar fatet. Økningen skyldes at både Opec og andre produsentland har kuttet i oljeproduksjonen.

Knudsen mener at den norske kronen også avhenger av bevegelser i den amerikanske dollaren. I motsetning til den norske kronen, økte dollaren i verdi under toppen i kronen, mens kronen falt i verdi. Nå skjer det motsatte.

  • I usikre tider søker investorer gjerne trygge havner slik som dollaren, og flykter fra mindre valutaer som den norske. De valutaene som svekket seg mest har hentet seg inn igjen den siste tiden, og kronen gjør det bra samtidig som konjunkturbildet bedres, avslutter Knudsen.