Etter tidenes krasj i den norske økonomien som følge av koronakrise og oljeprisfall, tror Nordea at de tøffeste takene for den norske økonomien nå er passert. Banken tror fallet i bruttonasjonalprodukt for 2020 blir på 6 %, etterfulgt av at 2021 blir et år med høy vekst.

  • Nå er det verste over, og den norske økonomien skal hente seg inn igjen. Ledigheten går nedover og forbruket har tatt seg godt opp igjen etter sjokket. Samtidig er mange næringer fremdeles hardt rammet, og folk bruker ikke lenger like mye penger. Forbruksmønsteret i Norge har også blitt kraftig endret, men det positive er at nå brukes det penger igjen, sier Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea.

Nordea ga i dag ut rapporten Nordea Economic Outlook, hvor banken konkluderer med at den norske økonomien kommer til å se annerledes ut etter koronakrisen, sammenlignet med hvordan den var før. Storbanken viser til at norske bedrifter som har sin produksjon i utlandet nå sannsynligvis vil flytte produksjonen tilbake igjen til Norge, en turismebransje som må satse mer på hjemmemarkedet og digitaliseringsbransjen som har fått kraftig vekst takket være koronakrisen.

I rapporten mener Nordea at bruttonasjonalprodukt for 2020 faller med 6 %  for fastlands-Norge, mens at 2021 blir et år med høy vekst – anslagsvis mellom 2% til 6 %. Storbanken mener at dersom gjenåpningen av det norske samfunnet går som planlagt, så vil omtrent halvparten av fallet som oppstod i mars gjenvinnes allerede før sommerferien starter.

Nordea viser til at regjeringens mange tiltak for å stimulere den økonomiske politikken har fungert. Det vil også virke stimulerende på neste år. Faste tre av regjeringens krisetiltak er innrettet på å skape fart igjen i den norske økonomien.

Det er nå synkende arbeidsledighet i Norge, etter at en rekordhøy arbeidsledighet på over 400 000 personer ble registrert ved inngangen til mai. De videre utsiktene er imidlertid usikre, og avgjøres hovedsakelig av hva som skjer videre med koronaviruset. Nordea tror imidlertid ikke at arbeidsledigheten vil komme tilbake til det samme lave nivået den lå på før koronakrisen, samtidig som innhentingen av den norske økonomien kommer til å lage større forskjeller.

  • Det kommer til å bli større forskjeller i Norge. Vi må forvente at det blir høyere arbeidsledighet enn hva vi har vært vant med, og at det blir slik ganske lenge fremover. De aller fleste vil imidlertid oppleve at de får vesentlig bedre økonomi – noe mange allerede gjør. De som har mistet jobben og ikke har gjeld i form av boliglån, kommer til å bli de store taperne, sier Olsen.

Han tar et raskt eksempel på sistnevnte. For en familie som har lånt maksimalt i form av fem ganger inntekten og har det i gjeld, vil rentenedgangen tilsvare en bruttoøkning i lønn på 10 %. Renteeffekten nuller med andre ord ut inntektsbortfallet.

I mars var arbeidsledigheten i Norge på 10,4 % av arbeidsstyrken, et nivå landet ikke har sett siden 1930-årene. Nordea mener arbeidsledigheten kommer til å være på 4,5 % ved inngangen til 2021, og at det kommer til å være høyere ledighet ganske lenge. Nordea mener det vil føre til en lønnsvekst på under 2 % både i år og til neste år.